Autoškola - Ostrava

Chceme-li bezpečně ovládat vozidlo, musíme se naučit dobře jej řídit. Najděte si autoškolu, kde Vás naučí vše, co je potřeba k zvládání současného silničního provozu. Naučte se dobře a bezpečně řídit.

Autoškola v Ostravě

Řidičský průkaz a automobil nám dává v životě velkou svobodu. Už nejsme závislý na autobusech, tramvajích, vlacích, popřípadě našem okolí, ale vždy se dopravíme tam, kam potřebujeme v určený čas. K získání řidičského průkazu je nutné najít dobrou autoškolu a udělat závěrečné zkoušky.

A jaké jsou další důvody návštěvě autoškoly? Někdo se může rozhodnout pro zlepšení svých řidičských schopností pomocí kondičních jízd nebo navrácení řidičského oprávnění. Jedno je jisté, vždy je potřeba najít si kvalitní autoškolu. V autoškole by vám měli nabídnout dobrý výcvik v oblasti teorie a praxe. Důležité je také být řádně připraven na závěrečné zkoušky.

Chcete-li získat řidičské oprávnění skupiny B, budete potřebovat od 8 000 do 11 000. Záleží na vašem výběru autoškoly. Často se stává, že na internetu najdete skutečně levný výcvik, v tom případě se raději informujte, kolik jízd výcvik obsahuje a zda má autoškola trenažér nebo autocvičiště.

Podle čeho vybírat dobrou autoškolu v Ostravě?

Většina z nás začíná hledat autoškolu na internetu nebo podle doporučení našich známých. Pojďme se podívat na to, co by vám měla dobrá autoškola nabídnout.

Vždy si zjistěte, zda autoškola má řádně vybavenou učebnu. V učebně byste měli najít zařízení, jako jsou lavice, židle, tabule, počítače a trenažéry. Každá autoškola by měla vlastnit také výcviková vozidla. Každé výcvikové vozidlo musí splňovat všechny nezbytné podmínky pro výcvik. Výcviková vozidla musí mít platnou technickou kontrolu, řádné označení. Učitelé v autoškole jsou osoby s řádnou kvalifikací, praxí a dostatkem pedagogických znalostí a zkušeností. Autoškolu si můžete vybírat také podle toho, jak na vás působí učitel. Učitel v autoškole by vám měl vždy nabídnout pomocnou ruku a neměl by vám výcvik znepříjemnit. V každé autoškole by měl být také ceník k nahlédnutí. Ceník obsahuje např. informace o poplatcích za zkoušky, doplňujícím výcviku a výuce, možnosti splátek atd. Před tím, než se rozhodnete pro autoškolu, je také dobré informovat se u absolventů autoškoly. Navštivte autoškolu také osobně a udělejte si o ni obrázek z vlastního dojmu. Během osobní návštěvy se můžete zajímat o to, kdy bude autoškola zahájena, o jejím průběhu, rozsahu a druhu teoretické a praktické výuky. Také si zjistěte termíny zkoušek a to, jak probíhají opravné zkoušky.

Autoškola - Ostrava

Přemýšlíte, kterou autoškolu budete navštěvovat? Pokud bydlíte v** Ostravě,obraťte se na autoškolu **Profesional. Autoškola nabízí kvalitní výuku i výcvik pro získání řidičského oprávnění skupin B.

Chcete se stát slušným a ohleduplným řidičem, kteří umí kvalitně ovládat svoje vozidlo? Pak se obraťte na autoškolu Profesional, U Studia 34, Ostrava - Zábřeh, 700 30,  e-mail: autoskolaprofesional@gmail.com, telefon: 605 753 838, navštivte webové stránky: www.autoskolaprofesional.cz

Co je potřeba k získání řidičského oprávnění v Ostravě?

K tomu, abyste dostali řidičák je potřeba absolvovat výcvik v autoškole a splnit závěrečné zkoušky. Ke zkoušce může být přihlášená osoba, která dosáhla 18 let (nebo jiný věk podle skupiny řidičského oprávnění).

Když už máte vybranou autoškolu, dostanete Žádost o řidičské oprávnění a Posudek o zdravotní způsobilosti. Posudek o zdravotní způsobilosti vám vyplní praktický lékař. V autoškole vás budou informovat o zahájení výcviku. Na začátku kurzu dostanete Průkaz žadatele o řidičské oprávnění. Poté je nutné, abyste měli průkaz vždy u sebe. Učitel vám do něj bude zapisovat absolvované hodiny.

Všechny autoškoly se musí řídit zákonem 247/2000 Sb. - zákon o zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů. Tento zákon např. určuje podmínky pro provádění výcviku a jeho minimální rozsah.

Jak probíhá kurz autoškoly v Ostravě?

Výcvik v autoškole je vždy rozdělen do dvou částí a to teoretická výuka a praktický výcvik. Pojďme se podívat, co jednotlivé části kurzu zahrnují.

Teoretická výuka - autoškola Ostrava

V autoškolách probíhá většinou teoretická výuka osobní docházkou. Můžete si však také zařídit individuální výuku v podobě dálkové formy studia. Záleží na vaší domluvě s učitelem. Dálková výuka zahrnuje samostudium a konzultace s učitelem. Během teoretické výuky budete získávat informace o předpisech o provozu vozidel, ovládání a údržbě vozidel, teorii jízdy a zásad bezpečné jízdy a zdravotní přípravou.

Praktický výcvik - autoškola Ostrava

Další části kurzu autoškoly je praktický výcvik, který zahrnuje 28 vyučovacích hodin. Každá hodina trvá 45 minut a tento čas je nutné dodržet. Také praktický výcvik se skládá z několika částí. Během praktického výcviku je nutné natrénovat jízdy, zdravotnickou přípravu a praktickou údržbu auta.

Zaměřme se nejdříve na jízdy. První část jízd probíhá na autocvičišti. Žáci se zde učí rozjezd, zastavení, řazení, slalom a couvání. První část tohoto výcviku je ukončena jízdou po silnici za mírného provozu. V této části výcviku už musíte dobře zvládat pravidla a bezpečnost jízdy. Další část výcviku zahrnuje jízdy za středního provozu, trénink parkování, couvání atd. Poslední část výcviku jsou jízdy v hustém silničním provozu za ztížených podmínek. Na konci výcviku by měl žák zvládat samostatně řídit vozidlo. Jakmile zvládnete minimální počet hodin teoretické a praktické výuky, můžete se přihlásit ke zkoušce.

Dále je potřeba získat informace zdravotnické a informace týkající se praktické údržby vozidla.

Jaká je délka kurzu v autoškole Ostrava

Délka kurzu je vždy velmi individuální. Záleží na tom, jak si výuku rozvrhnete a jaké jsou možnosti vašeho učitele. Kurz skupiny B může trvat 2 až 3 měsíce nebo mnohem déle. Intenzivní výcvik vám výrazně zkrátí délku kurzu. Ale vždy je nutné splnit přesný počet teoretických hodin a praktického výcviku. Počet hodin musí být v souladu se zákonem.

Závěrečné zkoušky v autoškole v Ostravě

Jakmile zvládnete celý kurz v autoškole, budete přihlášeni ke zkoušce. Závěrečná zkouška se skládá z 3 částí. Připravte se na to, že vás čeká písemný test, ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla a nakonec zkouška praktické jízdy. Všechny části zkoušky budete dělat v jeden den. Za zkoušku je nutné zaplatit obecnímu úřadu 700 Kč. Písemný test se dělá na počítačích a trvá přibližně 20 minut. Další částí je ústní zkouška. Během ústní zkoušky musíte ukázat své znalosti o ovládání a údržbě vozidla. Zkoušku vede komisař a vy si vylosujete dvě otázky. Poslední část tvoří zkouška praktických jízd. Během praktické jízdy je potřeba umět přizpůsobit si sedadlo, zpětná zrcátka. Dále je nutné myslet na bezpečnostní pásy. Poté komisař sleduje startování, plynulý rozjezd vozidla, parkování, zachování správného směru jízdy, znalost jízdy na křižovatkách a kruhových objezdech a mnohé další znalosti a dovednosti.

Ne každému se povede zvládnout zkoušky na první pokus. Další pokusy jsou však vždy placené. Při opakování zkoušky si zaplatíte 100 Kč za písemný test, 200 Kč za zkoušku údržby vozidla, 400 Kč za zkoušku z praktických jízd. Závěrečná zkouška musí splňovat všechny podmínky zákona č.247/2000 Sb.

Splníte-li všechny podmínky závěrečné zkoušky, můžete si zažádat o vydání řidičského průkazu. Vždy je však důležité myslet na to, že současný silniční provoz je dosti náročný. Nepřeceňujte své řidičské schopnosti a neohrožujte svým chováním ostatní účastníky silničního provozu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7060 (magazinostrava.cz#154)


Diskuze a zkušenosti

Tomáš | 14.04.2014 12:06
Re: Autoškola - Ostrava Dobrý den, chtěl jsem se zeptat jestli si můžu dohodnout autoškolu už nyní na září v tomto roce? Samozřejmě by jsem zaplatil zálohu. Děkuji za informaci.

Katka | 28.04.2014 02:00
Re: Autoškola - Ostrava Dělala jsem autoškolu v Ostravě, ale neudělal jsem zkoušky. Byl tam instruktor, který na mě úplně kašlal. Potřebovala by jsem více jízd. Dá se u vás domluvit mimořádné jízdy?


Přidat komentář