Řidičský průkaz skupiny A, B, C

Není výjimkou spatřit rodiče, jak svým potomkům předávají rady ohledně řízení vozu. Jenže získané znalosti sami o sobě budoucího řidiče neopravňují, aby mohl fyzicky usednout za volant. Musí být držitelem řidičského průkazu příslušné skupiny.

Řidičská oprávnění

V současnosti je možné získat řidičské oprávnění řady skupin, případně i podskupin. Konkrétně se jedná o řidičské oprávnění skupiny A, B, B+E, C, C+E, D, D+E, AM, T. Zmíněnými podskupinami jsou pak A1, B1, C1, D1, B1+E, C1+E, D1+E. Jednotlivá řidičská oprávnění opravňují svého držitele k řízení daného motorového vozidla, které je zařazené do určité skupiny, či také podskupiny příslušného řidičského oprávnění. Pojďme si nyní přiblížit nejčastější a nejžádanější řidičská oprávnění. Těmi jsou řidičská oprávnění skupiny A, B, C a D+E.

Řidičský průkaz skupiny A

Řidičský průkaz skupiny A je možné dělit na A s omezením a na A bez omezení. V prvním případě řidičské oprávnění A s omezením opravňuje řidiče k řízení motocyklu, a to o výkonu do 25 kW, kdy poměr výkon/hmotnost nepřesahuje 0,16 kW/kg. Opravňuje také k řízení motocyklu s postranním vozíkem, a to o poměru výkon/hmotnost, kdy nedojde k přesáhnutí 0,16 kW/kg. V druhém případě, kdy hovoříme o řidičském oprávnění skupiny A bez omezení, opravňuje držitele řidičského oprávnění k řízení motocyklu s postranním vozíkem, či bez něj. U řidičského oprávnění skupiny A s omezením je minimální věková hranice 18 let. U řidičského oprávnění skupiny A bez omezení je minimální věková hranice 21 let.

Řidičský průkaz skupiny B

Pokud byste se ptali, po kterém řidičském průkazu, respektive skupině, je největší poptávka, pak je to bezpochyby skupina B. Řidičský průkaz skupiny B totiž opravňuje nejen k řízení osobního automobilu, ale také motocyklu, mopedu, dokonce i traktoru a samojízdného pracovního stroje. Budeme-li přesní, pak řidičský průkaz skupiny B opravňuje svého držitele k řízení motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti, která nepřevyšuje 3,5 t a současně maximální počet osob pasažérů nepřekračuje číslo 8. Co se týká oprávnění k řízení motocyklu, mopedu, pak je zde limit v podobě konstrukční rychlosti, která nesmí překročit 45 km/h. A u traktoru a samojízdného pracovního stroje je limit v maximální možné přípustné hmotnosti, která činí 3,5 t. Minimální věková hranice pro získání řidičského oprávnění skupiny B je 18 let.

Řidičský průkaz skupiny C

Na silnicích však nejezdí jen osobní auta, mopedy, motocykly, ale také nákladní auta a kamióny. Budete-li chtít řídit nákladní auto, budete potřebovat řidičský průkaz skupiny C. Řidičské oprávnění skupiny C Vás pak, jako majitele řidičského průkazu bude opravňovat k řízení motorového vozidla, jehož celková hmotnost přesahuje 3,5t. Navíc je možné k motorovému vozidlu připojit i další vozidlo, kdy ovšem jeho maximální hmotnost nepřevýší 750kg. Zde není jen limit věkový, ale také nutnost být držitelem řidičského oprávnění skupiny B.

Řidičský průkaz skupiny D+E

A také bychom neměli zapomínat na další motorové vozidlo, kterým je autobus. Abyste mohli usednout za volant autobusu, je třeba vlastnit řidičský průkaz skupiny D., Velmi výjmečné je přidání ke skupině D ještě E, pak můžete k autobusu ještě připojit přívěs, jehož hmotnost přesahuje 750kg. Minimální věková hranice je zde 21 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7056 (magazinostrava.cz#35)


Přidat komentář