Rizikové kácení stromů Ostrava

Máte na zahradě mohutný strom, který však usychá, padají z něj větve nebo se nebezpečně naklání? Takový strom byste měli z důvodu Vaší bezpečnosti i bezpečnosti kolemjdoucích nechat pokácet. Do kácení se však nepouštějte svépomocí.

Když chcete nechat pokácet strom

Rizikové kácení stromů by už díky svému názvu nemělo být prováděno laicky a bez potřebného vybavení. I když se může zdát, že pokácení stromu půjde levou zadní, že zkrátka vezmete motorovou pilu a rozřežete kmen, není to tak. Před kácením stromu musí být zhodnocen jeho celkový stav, jeho náklon, musí být vypočítán úhel dopadu, a v případě, že je strom nakloněn na objekt nebo jiné místo, které by bylo jeho dopadem poškozeno, je třeba strom pokácet tak, aby k žádnému poničení nedošlo. Rizikové kácení stromů patří k odborným činnostem, při nichž je třeba myslet především na bezpečnost a zajistit celé místo kolem stromu. Je-li strom blízko chodníku, cesty, hřiště apod. je třeba dané místo před kácením ohraničit. Bez všech bezpečnostních opatření by mohlo dojít k vážnému úrazu. Pokud jste uvažovali nad tím, že to zvládnete sami, jen s asistencí pár kamarádů, tuto variantu opravdu nedoporučujeme.

stromy

 

Kácení stromu Ostrava

Jaké stromy jsou rizikové pro okolí?

Jak poznáme, že strom je rizikový? Většinou se jedná o stromy, které jsou už staré, suché, začínají vyhnívat, kořeny jsou slabé nebo vyčnívají na povrch a strom tak není pevně ukotven a začíná se naklánět. U některých stromů je také více než s kmenem samotným problém s jeho větvemi. Může hrozit jejich padání, nebo už dokonce některé upadly. Padající větve jsou nebezpečím pro kolemjdoucí, kdy mohou nečekaně někoho zranit. Strom také může být napaden škůdci, mohou se v něm tvořit dutiny a tím se narušovat jeho stabilita. Přijde-li vichřice a strom znehodnotí polámáním, není pohlíženo na to, zda byl původně zdravý, nijak vyhnilý, ani suchý. Poničené stromy je většinou také třeba pokácet. V lepších případech stačí jen odstranit nalomené větve, u kterých hrozí úplné odlomení.

 

 

 

Jak je to s kácením památných stromů?

Riziko často představují i tzv. památné stromy, které byly vysázeny i před stovkami let. Stromy jsou sice historickou památku, ovšem i na nich se zub času podepisuje, a bohužel je někdy nutné tyto stromy pokácet. U památných stromů se však ke kácení stromu přistupuje jako k poslední možnosti. Předtím je vyvíjena co největší snaha arboristů o jejich záchranu. Tyto památné stromy bývají už natolik rozvětveny, že je nutné odstranit ty nejtěžší větve, které už ani samotný strom nemůže unést. Kromě odstranění lze větve i podepřít. Památné stromy jsou vlivem svého stáří více náchylné na nemoci a usychají. Když už je nějaký památný strom opravdu celý odstraněn, zůstane na místě alespoň památná deska, která jej připomíná. V České republice se nejčastěji jako s památnými stromy setkáváme s obřími platany.

Kácení stromů

Technika, která se používá ke kácení stromů

Odborné firmy používají ke kácení techniku v podobě vysokozdvižných plošin, automobilových plošin, jeřábů, kvalitních žebříků s vysokým dosahem a také horolezeckého vybavení. Horolezecké vybavení se používá tam, kde je horší přístup k částem stromu, jež mají být pokáceny. Horolezecké vybavení je především používáno při prořezávání stromu a odstraňování větví, kdy je potřeba dostat se pokud možno co nejblíže k místu, kde bude řez prováděn. Profesionální firma umí s veškerou technikou manipulovat tak, aby práce byla provedena přesně a hlavně bezpečně. Bezpečnost je to první, co se pře kácením daného stromu řeší. Bez kompletního zajištění místa pod stromem a kolem stromu by neměly práce vůbec započít.

Udržovací řezy stromů Ostrava

řezy

Ne vždy je nutné pokácet celý strom. Často stačí jen strom správně prořezat, aby nabral stabilitu, zbavil se větví napadených škůdci, lépe rostl, či byl odolnější při silném větru. Máme několik typů udržovacích řezů, z nichž každý má jiný účel. Jedná se o řezy bezpečnostní, ozdravné, symetrické a prosvětlovací. Už samotné názvy nám mohou napovědět, k čemu jaký řez bude sloužit. Prosvětlovací řez stromu má za úkol přivést více světla do koruny stromu a tím i do jeho středu. Některé jsou natolik husté, že sluneční svit nemá šanci ke středu kmene vůbec proniknout a strom tak chřadne. Prosvětlovací řez má ještě jednu výhodu, díky němu je strom také více odolný vůči silnému větru, který by jej mohl poničit. Ozdravný řez se provádí při napadení stromu nemocí a nejrůznějšími škůdci. Odstraní se napadené větve a strom tak může opět sílit. Kromě napadených větví se ozdravným řezem odstraní také větve suché, které strom zbytečně jen zatěžují, a stejně tak větve, které začínají uhnívat. Jsou-li větve poškozeny například vichřicí, mají-li nalomené větve, u kterých hrozí, že spadnou, provádí se tzv. bezpečnostní řez. K řezu symetrickému se přistupuje v případě, že strom nemá stabilitu na střed. Na jedné straně má silnější větve nebo jejich větší množství a tím se naklání. Aby byl strom vyvážen ze všech stran stejně, prořežou se potřebné větve. Přirozený tvar stromu pak zajišťuje** řez redukční**.

Jak správně prořezávat stromy?

Prořezávání stromů by měl provádět odborník, který rozumí** arboristice**. Prořezávky nesmí strom nijak znehodnotit, naopak by mu měly pomoci. Při udržovacích řezech nesmí být strom nijak poškozen, ani narušen. Špatně provedená prořezávka stromu může způsobit, že místo toho, aby se strom ozdravil a zesílil, začne strom usychat a umírat. Prořezávání stromů vyžaduje nejen fyzickou zdatnost, ale také zkušenosti a znalosti. Proto nedoporučujeme, abyste se do této činnosti pouštěli svépomocí. Přeci jen, pokud jde o ovocný strom, a chcete, aby Vám v příští sezóně zase plodil, možná i více než dosud, nesázejte na své laické zkušenosti, ani rádoby znalosti souseda. O stromy je třeba pečovat, a pokud to vykonáváme správně, tak se nám za to samy odvděčí, třeba právě v podobě sladkých plodů.

strom

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7095 (magazinostrava.cz#140)


Přidat komentář