BOZP

Každá firma, ať již soukromá nebo státní, s velkým nebo malým počtem zaměstnanců, či bez zaměstnanců, musí dodržovat zákon o bezpečnosti práce a požární ochraně. A to přesně podle zákona a platné vyhlášky.

Povinnosti týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany ve firmě počínají již ve fázi plánování podnikatelského záměru a končí zároveň se zánikem firmy. Přitom jejich rozsah stanoví zákon s ohledem na pracovní činnosti, které daná firma provádí. Samotné dodržování zákona bezpečnosti práce a požární ochrany, zkráceně BOZP a PO, není jednoduché. Je totiž nutné přesně najít to, co je důležité a platné pro danou činnost. Zároveň je třeba zajistit i dokumentaci, školení, ochranné pomůcky, a mnoho dalšího, co k BOZP náleží. Přitom všem je důležité sledovat nové vyhlášky a novelizace zákonů, které vycházejí i několikrát do roka. Každé opomenutí znamená problémy i finanční postih v případě** státní kontroly BOZP**. Pokuta za nedodržení předpisů a nařízení, stejně jako za pouhé opomenutí může být až tak vysoká, že pro danou firmu může být i likvidační.

Zajištění BOZP a PO

Bezpečnost práce a požární ochrana vychází ze zákona, který však poskytuje pouze hrubý návod. To proto, že je třeba ho vždy upravit na míru dané firmy a její pracovní činnosti. Samotné zajištění BOZP a PO tedy začíná již v okamžiku vypracovávání projektu zaměření a pracovní činnosti dané firmy. Pokračuje zároveň se zařizováním a vybavováním prostor firmy, s nástupem zaměstnanců a se zahájením činnosti. Vše kolem BOZP a PO je pak vedeno v dokumentaci, která bývá pravidelně kontrolována státními orgány.

BOZP a PO a dodavatelská firma

Vzhledem k náročnosti zajištění a vedení BOZP a PO je pro každého podnikatele výhodné oslovení dodavatelské firmy. Ty nabízejí komplexní zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, anebo je možné objednat si pouze jednotlivé služby. V každém případě dodavatelská firma znamená pro podnikatele, ale i státní firmy klidné spaní. Její profesionální přístup je zárukou perfektního zajištění BOZP a PO a zároveň i jistotou, že žádná státní kontrola nenajde jediné pochybení.

Výhody dodavatelské firmy

Velkou výhodou je, že odpadají starosti již v prvopočátku zřizování firmy. Komplexní služby zajistí perfektní zajištění firmy po stránce BOZP a PO, školení podle nejnovějších vyhlášek a novelizací, ušetří čas, náklady, a ochrání firmu a jejího majitele před zbytečnými sankcemi kontrolních orgánů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7104 (magazinostrava.cz#217)


Diskuze a zkušenosti

Auto-pneu servis Ostrava | 05.02.2015 11:23
Re: ENERGOM Projekty a.s. Ostrava ENERGOM Projekty a.s. je náš stálý zástupce v oblasti BOZP a PO. Poskytuje nám školení BOZP a PO, dokumentaci BOZP, přičemž se stará i o jeho pravidelné aktualizace. Nikdy nebyl problém s žádným požadavkem. Díky jejich schopným technikům jsme bez problémů prošli kontrolou. Vždy přijeli a vše za nás vyřešili. Děkujeme a určitě společnost doporučujeme

SOU Havířov | 17.03.2015 08:17
Re: ENERGOM Projekty a.s. Ostrava Dobrý den, chtěl bych touto cestou vyjádřit dík společnosti Energom Projekty, na všech budovách naší školy, byli učitelé proškoleni na BOZP a PO. Myslel jsem si, že bude probíhat nudné školení, opak byl pravdou, ukázky první pomoci a evakuace z budovy v případě požáru. Děkuji