Malířské kurzy - Ostrava

Jste příznivci malířského umění, a rádi byste se mu naučili, nebo alespoň více přiblížili? Vyzkoušejte různé malířské techniky, naučte se je a osvojte. Staňte se během krátké doby malířem či malířkou, a těšte se ze svých nových zkušeností.

Malířské kurzy

malířské kurzy - Ostrava

Jste od malička talentovaní v oblasti malířství a rádi byste své nadání posunuli zase o kousek dál? Nebo jste naopak naprostými antitalenty, a přitom by se Vám tolik líbilo malovat a kreslit jen tak pro radost nebo pro radost druhým? Pokud Vás láká malování, kreslení, a další malířské techniky, pak je na čase navštívit malířské kurzy. Malířským kurzem můžete potěšit nejen sebe, ale také své blízké, nebo na tento druh umění přivést své děti, o nichž si myslíte, že by je malování mohlo bavit.

Malířské kurzy – Ostrava

Bydlíte v Ostravě a rozhodli jste se začít navštěvovat malířské kurzy? Nezáleží na tom, zda jste naprostými začátečníky nebo pokročilými. Nezáleží ani na Vašem věku. Na čem záleží, je chuť naučit se něčemu novému, odpočinout si u malování, uvolnit se a načerpat nové síly. To vše nabízí paní Veronika Hrubošová ve svých malířských kurzech, které jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí naučit něco nového. Malířské kurzy vede paní Hrobošová na adrese: Václava Košaře 125, Ostrava-Dubina, 700 30. Bližší informace můžete vyžádat prostřednictvím emailu na adrese: portretacademy@seznam.cz, telefonicky na čísle: +420 776 370 281 nebo na internetových stránkách: http://www.portretacademy.eu/, které Vás zcela jistě nadchnou krásným a přehledným zpracováním. Neseďte doma se založenýma rukama a udělejte něco pro sebe, pro svůj dobrý pocit. Malířské kurzy jsou to pravé.

Pro koho jsou malířské kurzy určeny

Nezáleží na tom, zda jste začátečníkem, mírně pokročilým nebo pokročilým. Kurz kresby a malby je určen pro širokou veřejnost. Horní věková hranice není ničím omezena, o spodní věkové hranici rozhoduje individuálně lektor malířského kurzu dle osobní konzultace. Malířské kurzy jsou výborným odreagováním pro dospělé, ale velmi přínosné jsou i pro děti a seniory, kteří by rádi trávili volný čas v příjemném kolektivu lidí všeho věku a zároveň se naučili malířské techniky, ke kterým se budou doma rádi vracet.

Co se naučíte v malířských kurzech

Náplň celého kurzu je předem daná, ale jde ji samozřejmě po dohodě s lektorem individuálně upravovat podle požadavků klientů. Malířské kurzy se zaměřují na základy malby a kresby a na základy volné tvorby, které vychází z vlastní představivosti. V průběhu kurzu budete podrobně seznámeni se základními výtvarnými technikami a tématy, které s kresbou a malbou souvisí. Naučíte se poznávat základy stavby obrazu, barevnou skladbu, kompozici, seznámíte se s uměleckou vědou a s vývojem výtvarného umění. Při absolvování malířského kurzu bude kladen důraz na Vaši vlastní uměleckou činnost.

Kdo malířský kurz vede?

malířské kurzy - Ostrava

Lektor, který vede malířský kurz, by měl být empatický, s pozitivním přístupem jak k malování, tak i ke kreslení. Pečlivý výběr lektora je dosti důležitý. Na něm bude záviset, jak budou absolventi kurzu spokojeni, a jak rádi se budou k lektorovi vracet. Příjemná atmosféra v ateliéru je velmi důležitým prvkem, který výrazně přispívá k probouzení lidské kreativity. Lektor by měl být výraznou osobností, aby pro Vás čas, který po jeho boku strávíte, byl dosti inspirativní pro Vaši tvorbu.

Co se v malířském kurzu naučíte?

Je jen na Vás, jaký kurz s jakým zaměřením si zvolíte. Jsou kurzy, kde se naučíte takřka všechno, resp. od každého trochu, pak jsou kurzy zaměřeny čistě na jednu nebo konkrétní počet malířských technik, které Vás zajímají a kterým se chcete v budoucnu věnovat. V malířském kurzu máte možnost se naučit kresbu zátiší, kresbu interiéru a exteriéru, portrét, kresbu figury, malbu, kam spadá technika akvarel, pastel, olej a akryl, kresbu v plenéru, kombinované techniky a další. V malířském kurzu se naučíte zvládnout klasickou techniku kresby s pomocí různých materiálů, jako jsou tužka, uhel umělý i přírodní, tuš nebo rudka, malbu akvarelem, která je dosti žádanou, stejně jako malba olejem a akrylem. Nebojte se, že byste nějakou z technik nezvládli. Zvládne ji každý, kdo má snahu a touhu naučit se něco nového. Ke každému studentovi kurzu přistupuje lektor individuálně a může si dohodnout náročnost, druh techniky a další kritéria dle jeho přání.

Jak často malířský kurz probíhá?

To záleží na druhu kurzu, do kterého jste se přihlásili. Většinou výuka probíhá jednou týdně a trvá zhruba 2 hodiny. Jeho celková délka závisí na domluvě. Jsou kurzy, které trvají několik dnů, kdy se student spíše okrajově seznámí s malířstvím jako uměním. Pak jsou kurzy tříměsíční, půlroční nebo roční. Do kurzu se nemusíte přihlásit hned v jeho začátku, ale pokud Vám to vyhovuje nebo jste se o něm dozvěděli až později, můžete do něj přistoupit i v průběhu roku. Jestliže nějakou lekci zameškáte, můžete si ji nahradit v jiný, pro Vás přijatelnější, den. Platit nemusíte celý kurz, ale můžete si zaplatit pouze jednotlivé lekce.

Proč navštěvovat malířský kurz?

Malířské kurzy jsou vhodné pro naprosté začátečníky, i pro pokročilé a velmi pokročilé zájemce všech věkových skupin. Pokud jste studenti, nebo senioři, či se Vás hlásí větší skupinka, mající zájem o naučení se malířským dovednostem, je dosti možné, že získáte odpovídající slevu. Výhodou malířského kurzu je jeho cena, která je závislá na celkové délce kurzu. Navíc kurz můžete zahájit kdykoliv v jeho průběhu a můžete si sami zvolit i délku kurzu. V ateliéru Vám je garantován zcela individuální přístup a Vy tak nebudete mít vůbec žádné problémy, pokud kurz zahájíte později než ostatní. Díky malířskému kurzu se naučíte základní techniky malby, v průběhu malířských lekcí se postupně naučíte ztvárnit různé materiály a naučíte se základy olejomalby.

Cena malířského kurzu

malířské kurzy - Ostrava

Ceny se dosti různí kurz od kurzu. Je rozdíl, zda se jedná o dospělé či děti, také závisí na celkové délce kurzu a na náplni kurzu. Roční malířský kurz Vás vyjde na několik tisíc. Cena závisí mimo jiné na počtu lekcí. Odhadem můžeme uvést, že měsíční malířský kurz Vás vyjde zhruba na 1000 Kč, půlroční na 5 tisíc, roční na 7 tisíc. Ceny se můžou velmi podstatně lišit kurz od kurzu a především společnost od společnosti, která malířské kurzy pořádá. Můžete se tak setkat s cenami polovičními, nebo jednou tak drahými. Záleží na městě, kde se kurzy pořádají, na lokalitě, na obsahu kurzu, na jeho rozsahu, na počtu lekcí, na profesionalitě lektorů, na počtu studentů a na dalších faktorech, které cenu kurzu ovlivňují.

Co je cílem kurzu

Cílem malířského kurzu je zdokonalit svoje** malířské schopnosti** a dokázat namalovat zátiší a portrét. Díky kurzu se naučíte propracovat kresbu tužkou i uhlem, namalovaný objekt vystínovat a zachytit základní perspektivu. Po dokončení kurzu budete umět malbou ztvárnit různé materiály, jako např. plech, sklo, látku nebo keramiku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7101 (magazinostrava.cz#178)


Diskuze a zkušenosti

Tak podívejte | 05.04.2016 13:27
Paní, jste jenom blbá nána!


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat