Základní kurzy počítačů - Ostrava

Jaké jsou výhody kurzů počítačů? Jsou opravdu třeba? Co se může stát, když se s počítačem nebo na internetu pracuje neodborně? Na tyto a jiné otázky odpovídá následující článek.

Kurzy práce s počítačem

Počítače se za posledních několik let staly součástí každé domácnosti a společníkem, který je dobrým sluhou, ale zlým pánem. V dnešním propojeném světě již znalost práce s počítačem není jen věcí komfortu, byť je jistě příjemná, jak počítače zjednodušují lidem život.

Každý sice chce s počítačem asi dělat něco jiného, ale existuje jistý základ, který musí umět každý. Není to jen o zapnutí nebo vypnutí počítače, ale také o práci s textovými editory, jako je MS Word. To by do nedávna mnoha lidem stačilo, popřípadě by ještě doplnili svou znalost nastudováním práce s programy jako Excel. Dnes se ale do celé rovnice musí přidat ještě Internet. Ten představuje samostatný svět, který je pro mnoho lidí velkou překážkou. Kurzy slouží k tomu, aby nikdo neudělal chybu a věděl, co s počítačem dělá. Obvykle jsou kurzy rozděleny do více sekcí podle zaměření. Typicky jsou rozděleny na** kurzy základní, kurzy práce s internetem a kurzy kancelářské práce**.

Úskalí špatné práce s počítačem

Pokud vynecháme Internet, je asi to nejhorší, co se vám může stát, že si poškodíte instalaci operačního systému. Operace, které by mohly poškodit vás hardware, jako například přetaktování procesoru, jsou poměrně náročné a šance, že byste se jich dopustili omylem, je skoro neexistující. Úplně jiné to však je, pokud navštívíte Internet. V první řadě se vystavujete riziku zavirování vašeho počítače. Na kurzech vás naučí, jak nainstalovat antivirový program a chránit váš počítač. Také vám vysvětlí, jak se vyvarovat závadnému obsahu. Tím základním, co musíte chránit, jsou však peníze a soukromí. Někteří lidé chtějí například využívat internet k bankovnictví. Zde je potřeba určitá vědomost o tom, jak snadné je získat vaše přihlašovací údaje. Podobné je to i se sociálními sítěmi, kde mnozí lidé uveřejňují osobní údaje.

Výhody základních počítačových kurzů

Profesionální lektoři dosahují mnohem lepších výsledků než rodinní příslušníci. Stejně tak je možné říci, že znají lektoři často správný a potřebný software, takže nemusí řešit, že je pro danou osobu některý software moc obtížný nebo nepřehledný. Lektor také poradí, jaký hardware (tedy počítač) by si měl klient koupit, což jsou hodnotné rady. Dále lektoři znají specifické problémy dané věkové skupiny studentů a pomáhají je překonat. Je samozřejmě potřeba zvolit správný kurz, aby se student neučil to, co už umí a aby úroveň vykládané látky odpovídala jeho potřebám.

Závěr

Hlavní poučkou by potenciálním zájemcům o kurzy počítačů mělo být, že se nevyplácí podceňovat neznalost práce s počítačem. V dobách bez sociálních sítí a internetového bankovnictví ještě nešlo chybami způsobit příliš škody, ale dnes je situace jiná. Z tohoto důvodu kurzy existují a zájemcům mohu jen vzkázat, že by měli překonat případný stud nebo neochotu se učit. Profesionálové vás v příjemné atmosféře rádi práci s počítači naučí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7099 (magazinostrava.cz#54)


Přidat komentář