Termografické měření úniku tepla Ostrava

Ne vždy je odvedena kvalitní práce, která je zárukou dlouhé životnosti s neměnnou funkčností. Ne nadarmo se říká, důvěřuj, ale prověřuj. Ovšem ne vše můžeme sami odborně zkontrolovat, posoudit. Můžeme si však přizvat specialisty.

Ať už bydlíte v novém, nebo postarším objektu, můžete si nechat odbornou firmou zkontrolovat kvalitu provedených stavebních prací. Možná se Vám například nezdá, že v topné sezóně vydáváte nemalé finance na vytápění domova, a přesto moc tepelného komfortu nepociťujete, jak byste si představovali. Tzv. zakopaný pes nemusí vězet v tom, že byste byli příliš zimomřiví, přecitlivělí apod. Vaším domovem může nekvalitně provedenou prací totiž unikat teplo, a to zbytečně. Nemusí se však jednat jen o nedůslednost řemeslníků, může jít také o „zub času“, nebo použití nevhodných stavebních materiálů aj.

Termovize – měření termokamerou

Obrátíte-li se však na fundovanou firmu, která provádí termovize, můžete si objednat měření termokamerou. Měření spolehlivě odhalí veškeré případné poruchy, překontroluje problematické oblasti stavby. Nejde jen o teplo jako takové. Díky kontrole je možné předejít finančním ztrátám, haváriím apod.

Konstrukční vady objektů

Každý objekt, na který se podíváte, může vykazovat určité nedokonalosti, vady. Ty mohou být způsobené nezkušeností, anebo neprofesionálním přístupem stavebních firem. Vady však mohou způsobit i nevhodně zvolené stavební materiály, ať už z důvodu nutnosti šetření, nebo neznalosti vlastností materiálu aj. A v neposlední řadě nedokonalosti na objektech mohou vznikat i postupem času, kdy na budovy působí nejrůznější vlivy, ať už stran počasí, nebo ubíhajícího času, kdy materiál postupně stárne a neplní v dostatečné míře svoji funkčnost. Veškeré konstrukční vady objektů, které směřují k úniku tepla, je možné spolehlivě odhalit díky termovizní technologii. Pokud bychom se podívali na místa, kde v nejčastějším měřítku dochází k tepelným ztrátám, pak se dostaneme k oknům, dveřím, střešnímu prostoru, podkrovnímu prostoru, ale také obvodovému zdivu. Cílem termografického měření je pak přesné odhalení míst, kde v daném objektu dochází k tepelnému úniku.

Termografické měření úniku tepla Ostrava

V Ostravě a okolí tyto služby nabízí firma pana ing. Lumíra Martínka Projekt HTL, s.r.o . Tato firma je prověřená nejen počtem realizací, které má již na kontě, ale také spokojenými zákazníky. S panem ing. Martínkem se vždy domluvíte na nejlepším řešením i ceně. Více naleznete na http://www.projekthtl.cz/. Pro sjednání schůzky využijte telefonní číslo: +420 595 952 719 či e-mail: htl@projekthtl.cz. Firmu Projekt HTL, s.r.o. vám můžeme jen doporučit. Jistě oceníte vstřícné jednání a necháte si poradit nejlepší možné řešení svých požadavků.

Firma nabízí:

  • Termografické měření úniku tepla
  • Projekční služby
  • Inženýrské služby
  • Poradenské služby

Vzrůstající ceny energií

Snad netřeba nijak dlouze polemizovat nad tím, jak se řada z nás vypořádává, staví k neustálému zdražování. A zvyšování cen se bohužel nevyhýbají ani energiím. S tímto zvýšením se však můžete celkem snadno a bravurně vypořádat, necháte-li provést termovizi. Díky odhalení úniku tepla a následného odstranění příčin, nejenže nebudete muset zaznamenat vyšší výdaje, ale navíc budete moci ušetřit na vytápění, a to mnohdy i řádově několik tisíc korun ročně.

Provádění termodiagnostiky certifikovaným pracovníkem

A pomalu se zase dostávám ke kvalitě a odbornosti. Abyste měli skutečnou jistotu, že Vám bude provedena termodiagnostika, neboli měření termokamerou na profesionální úrovni, pak je dobré se obrátit na skutečné fundované odborníky. Určitě není na škodu, necháte-li si od Vámi vybrané firmy doložit, že jsou znalí pro provádění termovize. Jistotu budete mít u certifikovaného pracovníka pro termovizní měření.

Termografie – bezkontaktní metoda

A jak vůbec probíhá termovize? Co si pod ní přesně představit? Termografie je bezkontaktní metodou. Využívá se při ní termokamery a slouží k barevné vizualizaci teplotních polí, zjišťování povrchových teplot jednotlivých těles. Odhalení případné existující poruchy je poměrně velmi snadné, protože drtivá většina poruch se projeví změnou teploty, a tu termokamera lehce rozpozná a zaznamená.

Termovize nejen u rodinných domků

Termovizi je možné využít nejen v tom případě, že bydlíte v rodinném domku. Termovizi je možné si objednat prakticky pro jakoukoli stavbu. Může se tedy jednat o rodinný dům, byt, panelový dům, chalupu, chatu, sklad, halu, firemní administrativní budovu aj. Prakticky v jakémkoli objektu, který vytápíte, může projít měření termokamerou.

Možnosti využití termovize

Jaké veškeré využití nabízí termovize? Termovizní kontrola se může týkat kvality střešní krytiny a detekce porušených míst, kterými dovnitř do objektu zatéká – kvality provedeného zateplení objektu – detekce neodborně provedené izolace ve stěnách budovy – kontroly zateplení – kontroly provedené revitalizace – kontroly kvality foukané izolace – detekce poruchy podlahového topení – lokalizace plísní a vlhkosti – detekce vedení topení aj.

Nejvhodnější doba pro termovizi

Chcete získat co nejpřesnější informace o případných tepelných únicích ve Vašem domově, firmě? Pak určitě s Vámi vybranou firmou prodiskutujte, respektive vyberte nejvhodnější období. Ideální je, pokud dosahuje rozdíl teplot uvnitř a vně budovy minimálně 15°C.Pokud by Vám však nešlo o termovizi tepelných mostů, ale chtěli byste si nechat provést detekci plísní, vlhkosti, či porušených míst ve střešní krytině, vadného podlahového vytápění, pak je možné provést termovizi během celého roku. A měření tepelných ztrát je možné provádět po celý rok také v tom případě, že má Váš dům nainstalovanou klimatizaci.

Termovize – využití v elektroinstalacích

Termovize, měření termokamerou, však můžete využít nejen ve stavebnictví, viz výše. Termovize je s úspěchem využívána i při zjišťování případných problémů v elektroinstalacích. Jedná se kupříkladu o elektromotory, rozvaděče, jističe, kabely aj.

Termovize – fotovoltaické panely

Další využití termovize je v oblasti elektrické energie. Vyrábíte elektrickou energii za pomoci solárních panelů? Proč jste se k tomuto kroku uchýlili? Nejspíš za účelem úspory energie. Skutečně Vám však solární panely fungují tak, jak mají a mohou? O tom se můžete přesvědčit díky měření fotovoltaiky. Termovize může odhalit případné vadné solární panely, které stojí za poklesem výkonu. Pro měření solárních panelů je nejvhodnějším obdobím, pro naše klimatické podmínky, měsíc březen až říjen. Pro samotné měření je důležité, aby elektrárna běžela tzv. na plný výkon. A pak je tu ještě otázka větru, kdy by jeho rychlost neměla být vyšší, než 6 km/h. Přesné podmínky s Vámi prodiskutuje vybraná firma.

Cena za odborně provedenou termovizi

Jistě Vás napadne otázka, kolik Vás „to bude stát“. Sami však následně uznáte, že cena za odhalení případných vad s jejich podrobným popisem, kdy ještě obdržíte snímky v rastrovém formátu pro zvětšení, není nijak přemrštěná. Bydlíte-li například v bytě, pak za provedenou termovizi a zpracované měření, které obdržíte ještě ten samý den, zaplatíte kolem 750 – 1500 Kč. Bydlíte-li v rodinném domku, pak se cena pohybuje kolem 1500 – 3000 Kč. Díky této investici, budete následující roky moci ušetřit i několikanásobně více.

Oblíbenost termovize

Díky kombinaci cenové dostupnosti a velmi vysoké vypovídací hodnotě naměřených údajů, je termovize velmi poptávaná stran majitelů nemovitostí. A samozřejmě je tu pak další nezanedbatelný fakt, tj. nemalá každoroční úspora a zabránění případné havárii, ke které by mohlo dojít například na elektroinstalacích.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7112 (magazinostrava.cz#95)


Přidat komentář