BOZP

Podnikáte? A co plnění legislativních povinností? V tomto ohledu čeští podnikatelé mnohdy pokulhávají. Nelze se tomu ale příliš divit, neboť dle mezinárodních srovnání je na české podnikatele uvalena jedna z nejvyšších administrativních zátěží ve světě.

Některé legislativní povinnosti se nám můžou zdát zpravidla zbytečné, avšak jsou i takové, které své opodstatnění mají. Plnit samozřejmě, chce nechce, musíme všechny. Mezi ty nejdůležitější, na které je důležité dávat si dobrý pozor, patří Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP

Institut bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkráceně BOZP, přikazuje každému, kdo má nějaké zaměstnance, aktivně pečovat o jejich bezpečnost při výkonu práce a provádět množství preventivních opatření.

Komplexní služby v oblasti BOZP – nechejte profesionály jednat za Vás

BOZP se řídí celou řadou předpisů, paragrafů, vyhlášek a nařízení. Všechny jsou shrnuty v Zákoníku práce. Znát všechny zákony ohledně BOZP do posledního puntíku není v silách žádného zaměstnavatele. Proto je dobré využít služeb profesionálního poradenství včetně vypracování a vedení příslušné dokumentace a provádění školení BOZP.

Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP obsahuje celou řadu předepsaných formulářů a slouží jak pro vnitřní potřeby podniku, tak pro účely kontroly státních orgánů.

Školení BOZP

Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci probíhá v pracovní době a zaměstnanci za něj náleží řádný plat. Po ukončení školení jsou znalosti zaměstnance ověřeny pomocí testu, který může být písemný nebo ústní, případně i praktický. Pakliže zaměstnanec v testu uspěje, může se ihned pustit do práce. Pokud se však test nezdaří, musí si zaměstnanec školení i test zopakovat do doby, než složí test úspěšně. Bez absolvování školení BOZP a následném úspěšném složení testu nemůže zaměstnanec vykonávat žádnou práci!

O provedeném školení se vyplní příslušný formulář a vypíše se také prezenční listina, do níž se zapíší všichni účastníci školení i s výsledky testů (uspěl/neuspěl), včetně školitele. Oba formuláře se pak zaevidují do povinné dokumentace BOZP.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7130 (magazinostrava.cz#201)


Přidat komentář