BOZP

Potřebujete v podniku zařídit školení zaměstnanců BOZP nebo vypracovat potřebnou dokumentaci BOZP? Anebo se chcete ujistit, že splňujete všechny podmínky dané zákoníkem práce?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, známá také pod zkratkou BOZP, slouží především ke zvýšení bezpečnosti a prevenci úrazů při práci. Obsahem BOZP je celá řada důležitých opatření, která se však musí povinně řídit přísnými normami, zákony, vyhláškami a nařízeními. Prakticky není v silách běžného podnikatele znát dokonale všechny předpisy a proto se může i přes maximální snahu stát, že někde udělá chybu. Jak tomu zabránit? Oslovte profesionály z oboru BOZP!

BOZP pro všechny podnikatele na severní Moravě

Porušovat předpisy je riskantní jak z hlediska bezpečnosti zaměstnanců, tak kvůli riziku pokut, které při pochybení v oblasti BOZP může udělit Oblastní inspektorát práce (OIP), jehož inspektoři mohou Váš podnik kdykoliv navštívit. Návštěvy inspektorů sice bývají většinou dopředu nahlášeny, ale někdy inspektoři záměrně využívají moment překvapení a mohou se tak u Vás zjevit prakticky jako „blesk z čistého nebe“.

Většina podnikatelů si je toho dobře vědoma a snaží se mít vše v perfektním pořádku. Jenže jak již bylo řečeno výše, i přes vynaloženou snahu se může stát, že něco Vaší pozornosti unikne, anebo někde uděláte chybu z nevědomosti. Jenže ani takové chyby inspektoři samozřejmě neodpouštějí a mohou tak Vaší firmě udělit pokutu, někdy i ve značné výši.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7131 (magazinostrava.cz#205)


Diskuze a zkušenosti

Evžen Brandýs | 05.08.2015 10:27
Re: Centrum BOZP Ostrava Společnost mi zajišťuje BOZP a taky požární ochranu, jsem spokojen. Vše mi dobře vysvětlili a u nás na dílně je tolik možností úrazu takže jsem rád, že můžu vždy zavolat a poradit se. E.B.


Přidat komentář