Poradenství BOZP

Každý, kdo je podnikatelem, ať již se zaměstnanci či bez zaměstnanců, musí dodržovat zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Orientovat se v jeho spletitých paragrafech pomohou odborníci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, platí pro každého, kdo se nějakým způsobem účastní pracovního procesu. Může jít o řemeslníky, malé i velké firmy, kteří mají nebo nemají zaměstnance. Zákon o BOZP pamatuje na všechny možné případy. Problémem však bývá vyznat se ve všech paragrafech, nařízeních a úpravách, které zákon obsahuje. Je jasné, že každá pracovní činnost vyžaduje jinou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. S orientací v zákoně o BOZP, ale i se zajištěním všeho potřebného v této oblasti pro danou činnost pomohou odborníci, kteří poskytují poradenství a následné služby související právě s BOZP.

Poradenství BOZP

Poradenstvím V BOZP vše teprve začíná. Odborné poradenství v BOZP poskytují odborné firmy, které se na tuto problematiku specializují. Jejich odborníky nezaskočí žádný problém, žádná činnost, která potřebuje zajistit, ať již po praktické či administrativní stránce bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Odborníci na BOZP poskytnou poradenství v zajištění BOZP na pracovišti, v zajištění odborné dokumentace, proškolení, ať již zaměstnavatele či jeho zaměstnanců.

Co nabízí poradenství BOZP

Základní službou je analýza dané pracovní činnosti, která ukáže, jakými zákony je nutné se u BOZP řídit. Čím složitější a nebezpečnější je prováděná pracovní činnost, tím více povinností je nezbytné u BOZP dodržet. Povinnosti se zvyšují i s počtem zaměstnanců dané firmy. Z analýzy pak vyplyne sestavení a zpracování odborné** dokumentace BOZP**, která je povinností každé firmy i každého jednotlivého živnostníka. A to i v případě, že jde o řemeslníka, který sám provádí danou činnost a nemá žádné zaměstnance. To stejné pak platí pro školení BOZP. I zde je nutné školit každého, kdo danou pracovní činnost provádí. Samozřejmostí jsou veškeré zápisy do dokumentace o BOZP, dále pak potřebné** revize a odborné kontroly.** Pokud již podnikáte, a nejste si jisti správností BOZP, pak v rámci poradenství BOZP může také proběhnout audit BOZP, který ukáže, správnost či nesprávnost BOZP ve firmě. Na základě auditu je možné nechat si odborníky odstranit zjištěné nedostatky. Další službou v poradenství BOZP, která je velmi výhodná, je zastupování při kontrolách inspekčních orgánů.

S poradenstvím BOZP bez problémů a sankcí

Každý, kdo chce v klidu podnikat a pracovat, může využít služeb odborné firmy, která nabízí poradenství BOZP. Zbaví se tak strachu z kontrol inspekčních orgánů, strachu ze zbytečných pokut a sankcí, které jsou pro malé firmy mnohdy likvidační. Přitom řada problémů kolem BOZP a následných pokut a sankcí nevzniká cíleným nedodržováním předpisů BOZP, ale neznalostí, nebo neporozuměním danému zákonu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7132 (magazinostrava.cz#212)


Přidat komentář