Poradenství BOZP Ostrava

Každý, kdo je podnikatelem, ať již se zaměstnanci či bez zaměstnanců, musí dodržovat zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Orientovat se v jeho spletitých paragrafech pomohou odborníci.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, platí pro každého, kdo se nějakým způsobem účastní pracovního procesu. Může jít o řemeslníky, malé i velké firmy, kteří mají nebo nemají zaměstnance. Zákon o BOZP pamatuje na všechny možné případy. Problémem však bývá vyznat se ve všech paragrafech, nařízeních a úpravách, které zákon obsahuje. Je jasné, že každá pracovní činnost vyžaduje jinou bezpečnost a ochranu zdraví při práci. S orientací v zákoně o BOZP, ale i se zajištěním všeho potřebného v této oblasti pro danou činnost pomohou odborníci, kteří poskytují poradenství a následné služby související právě s BOZP.

Poradenství BOZP Ostrava

Poradenstvím V BOZP vše teprve začíná. Odborné poradenství v BOZP poskytují odborné firmy, které se na tuto problematiku specializují. Jejich odborníky nezaskočí žádný problém, žádná činnost, která potřebuje zajistit, ať již po praktické či administrativní stránce bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Odborníci na BOZP poskytnou poradenství v zajištění BOZP na pracovišti, v zajištění odborné dokumentace, proškolení, ať již zaměstnavatele či jeho zaměstnanců. Problémem pak není ani zajištění kontrol a revizí, či zastoupení při kontrole inspekčního orgánu. Bližší informace ohledně poradenství BOZP najdete na www.energom.cz.

Co nabízí poradenství BOZP Ostrava

Základní službou je analýza dané pracovní činnosti, která ukáže, jakými zákony je nutné se u BOZP řídit. Čím složitější a nebezpečnější je prováděná pracovní činnost, tím více povinností je nezbytné u BOZP dodržet. Povinnosti se zvyšují i s počtem zaměstnanců dané firmy. Z analýzy pak vyplyne sestavení a zpracování odborné** dokumentace BOZP**, která je povinností každé firmy i každého jednotlivého živnostníka. A to i v případě, že jde o řemeslníka, který sám provádí danou činnost a nemá žádné zaměstnance. To stejné pak platí pro školení BOZP. I zde je nutné školit každého, kdo danou pracovní činnost provádí. Samozřejmostí jsou veškeré zápisy do dokumentace o BOZP, dále pak potřebné** revize a odborné kontroly.** Pokud již podnikáte, a nejste si jisti správností BOZP, pak v rámci poradenství BOZP může také proběhnout audit BOZP, který ukáže, správnost či nesprávnost BOZP ve firmě. Na základě auditu je možné nechat si odborníky odstranit zjištěné nedostatky. Další službou v poradenství BOZP, která je velmi výhodná, je zastupování při kontrolách inspekčních orgánů.

S poradenstvím BOZP bez problémů a sankcí

Každý, kdo chce v klidu podnikat a pracovat, může využít služeb odborné firmy, která nabízí poradenství BOZP. Zbaví se tak strachu z kontrol inspekčních orgánů, strachu ze zbytečných pokut a sankcí, které jsou pro malé firmy mnohdy likvidační. Přitom řada problémů kolem BOZP a následných pokut a sankcí nevzniká cíleným nedodržováním předpisů BOZP, ale neznalostí, nebo neporozuměním danému zákonu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7132 (magazinostrava.cz#212)


Přidat komentář