Revize hasicích přístrojů Ostrava

Hasicí přístroje se dnes staly nezbytnou výbavou každého pracoviště, nákladních a i osobních automobilů a také bytových i nebytových domů. Jejich plnou funkčnost zajistí jen odborné kontroly a revize.

Proč je hasicí přístroj tak důležitý? V mnoha případech je to právě hasicí přístroj, který zajistí prvotní ochranu při požáru. A to na jakémkoli místě. Například v nákladním automobilu může již malý hasicí přístroj zabránit rozšíření ohně a ohrožení posádky i přepravovaného nákladu. Podmínkou ovšem je jeho správná funkčnost.

Kontroly hasicích přístrojů

Ještě do nedávna bylo trendem pořídit si hasicí přístroj a někam ho zavěsit, kde pobýval po mnoho let beze změny. To sice majiteli dávalo pocit bezpečí před případným požárem, ale bohužel šlo jen o pocit. Hasicí přístroje mají nejen určitou záruku, ale je potřeba provádět odborné kontroly – revize. Pro podnikatele toto platí ze zákona. Pro každého, kdo chce mít doma** funkční hasicí přístroj** je toto nutností.

Revize hasicích přístrojů Ostrava

Revize a kontroly hasicích přístrojů provádí vyškolený odborník. Revize se dělí na běžnou kontrolu a tlakovou zkoušku. Běžná kontrola by měla být prováděna každoročně. Tlaková zkouška by se měla u vodních a pěnových hasicích přístrojů provádět každé tři roky, a u ostatních hasicích přístrojů jednou za pět let. Každá revizní i tlaková zkouška je doložena revizní zprávou. Ta by měla být archivována minimálně do další revize. Potřebovat ji můžete nejen u průběžných kontrol, ale i v případě, že dojde k požáru a budete chtít vyplatit pojistné.

Umístění hasicího přístroje

Kromě funkčnosti hasicího přístroje je důležité i jeho umístění. U firem je většinou pevně dané požárním plánem. U běžných domácností záleží na majiteli, kam hasicí přístroj umístí. Rozhodně by ho neměl dát do komory, kde ho v případě potřeby nikdo nenajde. Hasicí přístroj by měl být umístěný v držáku a na viditelném a dobře dostupném místě.

Kam jaký hasicí přístroj?

Výběr hasicího přístroje pro domácnosti usnadňuje zákon, který říká, že každý rodinný dům, který prošel kolaudací po 1. 7. 2008, musí mít umístěn na viditelném a dostupném místě hasicí přístroj, s označením 34 A. Tento hasicí přístroj patří k nejúčinnějším a je určený k hašení pevných látek. Požárů a hořících materiálů je však mnohem více a pro každý je určený jiný typ hasicího přístroje. Můžete si tedy pořídit i další hasicí přístroje. Pro firmy a pracoviště je pak nutné zajistit hasicí přístroje podle druhu činnosti a zákona. Na výběr je pět základních druhů hasicích přístrojů, které mají různé provedení podle místa, kde jsou umístěny.

Jak se starat o hasicí přístroj?

Ze zákona je nutné zajistit pravidelné** kontroly a revize**. Pokud hasicí přístroj například spadne a hrozí nebezpečí poškození uzávěru, pak je vhodná jeho kontrola. Technik zkontroluje tlak, těsnost a funkčnost uzávěru i celého hasicího přístroje. Pokud tlak unikne, nebo se vystříká náplň, pak se hasicí přístroj opět naplní. Není třeba kupovat nový.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7129 (magazinostrava.cz#199)


Přidat komentář