Účetnictví a daně - Karviná, Ostrava

Pokud podnikáte a nevíte si rady s účetnictvím, daněmi, se mzdovým účetnictvím apod., je na čase vše přenechat odborně vyškolenému profesionálovi, který se dokonale orientuje v daných zákonech a nařízeních.

Účetnictví Karviná, Ostrava

Účetnictví je dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků, pasiv, dále o nákladech a výnosech, apod. Účetnictví dává podrobný obraz o hospodaření dané firmy či společnosti, o efektivitě jejího podnikání, výroby a obchodu. Vést účetnictví musí mimo jiné ze zákona všechny právnické osoby a také fyzické osoby, které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako podnikatelé. Klasické jednoduché účetnictví bylo nahrazeno daňovou evidencí, proto je dnes účetnictví vždy podvojné. Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí spočívá především v tom, že daňová evidence nepracuje s výnosy ani náklady. Vést účetnictví je na rozdíl od daňové evidence poměrně náročnější a také nákladnější způsob prokazování příjmů a výdajů. Pokud podnikáte a musíte ze zákona vést podvojné účetnictví, je rozhodně vhodné se obrátit na profesionálního účetního, nebo externí účetní firmu, díky které bude vaše účetnictví v dokonalém pořádku.

Daňová evidence - Karviná, Ostrava

Pokud patříte mezi osoby samostatně výdělečně činné a Vaše příjmy jsou menší než 25 miliónů korun, nejste členem sdružení, v kterém má alespoň jeden člen povinnost vést účetnictví, nejste zapsáni v obchodním rejstříku, apod., potom je pro Vás většinou výhodnější vést daňovou evidenci. Daňová evidence je na rozdíl od účetnictví jednodušší, finančně méně náročná, přičemž pracuje se skutečnými příjmy a výdaji. Daňová evidence vede také ke zjištění** základu z daně z příjmu** z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Daňová evidence obsahuje všechny peněžní i nepeněžní výdaje a příjmy a je možné evidovat i hromadně za určité období, například za měsíc nebo rok. Jak je již výše uvedeno, daňová evidence je v současné době náhradou za jednoduché účetnictví. I v případě vedení daňové evidence je vhodnější tuto činnost přenechat zkušenému profesionálovi.

Proč oslovit externí účetní firmu - Karviná, Ostrava

Některé výhody** účetní firmy** jsou již výše v článku nastíněni. Díky účetní firmě si můžete být jisti, že vaše účetnictví a daně, budou v naprostém pořádku. Oslovením takové firmy ušetříte spoustu času a starostí, které by Vás při zpracování účetnictví čekali. Účetní firma je schopna zodpovědně zaškolit vašeho firemního účetního v účetním programu, se kterým pracuje (např. PREMIER, HELIOS). Dokáže vám také poradit s určitým problémem, apod.

Zastoupení na úřadech - Karviná, Ostrava

Mezi často nabízené služby těchto firem patří také zastoupení na úřadech. Zastoupením na úřadech zkušeným odborníkem se vyhnete zbytečným a často nevýhodným úkonům, ušetříte spoustu času stráveného na úřadech a v některých případech zkrátíte na minimum příslušné řízení či zpracování nějaké žádosti. Oslovením externí účetní firmy se budete moci naplno věnovat jen vašemu podnikání, protože vše, co se týká účtů, daní, jednání s úřady, apod., za Vás vyřídí zkušený a odborně vyškolený profesionál.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7122 (magazinostrava.cz#97)


Přidat komentář