Dokumentace BOZP Ostrava

Vedení dokumentace BOZP patří k povinnostem každé firmy i každého podnikatele. Je nutné ji nejen vést správně, ale také pravidelně aktualizovat a na požádání předložit kontrolním orgánům ke kontrole.

Mezi základní povinnosti každé firmy i podnikatele patří vedení dokumentace BOZP. Ostatně tato povinnost plyne přímo ze Zákoníku práce a zákona o požární ochraně. Pokud tato dokumentace chybí, nebo je vedena nesprávně, pak se podnikatel vystavuje dosti vysokým pokutám. Mohou být i tak vysoké, že pro danou firmu mají likvidační charakter. Naštěstí dnes již vedení dokumentace BOZP není žádný problém. Za podnikatele ji mohou vést i odborníci externích firem. Což znamená jistotu, že vše je vedeno správně podle zákonů.

Dokumentace BOZP Ostrava

Je zřejmé, že jinou dokumentaci BOZP povedou počítačové firmy a zcela jinou výrobní podniky. Rozhodnutí jakou dokumentaci BOZP vést, je nutné udělat na základě zhodnocení všech právních předpisů a požadavků vztahujících se k činnosti dané firmy. Zde však často nastává problém. Zejména drobní podnikatelé, si neví rady, jak takovou dokumentaci vést. Větší firmy zase mají problém, co vše v dokumentaci uvádět. Vedení dokumentace totiž není jedinou povinností. Hned tou další je vedení dokumentace BOZP správně a aktuálně.

Vedení dokumentace BOZP podle vzoru

Dokumentaci BOZP je možné vést podle univerzálních vzorů, které najdete na internetu. Zde však pozor. Tyto vzory jsou velmi složité a často jdou jen těžko takzvaně napasovat na dané podnikání či firmu. Při kontrole se pak může stát, že vedení dokumentace bude označeno jako nesprávné, nedostatečné, nebo neaktuální. Pokud k tomu dojde, pak je kontrolním orgánem vystavena i pokuta, která může být pro právnickou osobu až jeden milion a pro fyzickou osobu až půl milionu korun. Kontrola není v tomto případě jedinou hrozbou. Problém může nastat, i pokud dojde ve firmě k pracovnímu úrazu. Zde kontrolní orgány postupují ještě přísněji. Každá maličkost či nesprávné vedení dokumentace BOZP může znamenat problém a pokutu.

Vedení dokumentace BOZP odborníky

V současné době existují odborné firmy, které nabízejí vše kolem BOZP a požární ochrany. Tyto firmy se specializují na problematiku BOZP a PO. Jde o odborníky, kteří na základě zaměření, charakteru a velikosti firmy vypracují kompletní dokumentaci podle současných předpisů. A nejen to, objednat si můžete i vedení Dokumentace BOZP dlouhodobě. To znamená, že se o dokumentaci bude starat vyškolený externí odborník, který bude do firmy docházet v pravidelných intervalech. Výhodou vedení dokumentace BOZP profesionály je, že vám rozhodně nebude hrozit žádná pokuta od kontrolních orgánů. Prostě vše bude na míru vaší firmy, správně a aktuálně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7144 (magazinostrava.cz#203)


Přidat komentář