Právnické služby - Ostrava

Právnické služby můžete potřebovat kdykoli v životě. Existuje celá řada situací, kdy je lépe najít si právníka. Pomůže vám sepsat smlouvy, pomůže s dědictvím, rozdělením majetku i při problémech se zákonem.

Právnické služby se vyplatí

Ačkoli stále převládá názor, že právnické služby jsou drahé a nevyplatí se, že je lépe si pomoci sám, nebo radou známých, tak tyto předsudky jsou spíše velmi negativním jevem, který vás posune do větších problémů. Stejně jako všeobecně známé stahování vzorů smluv z internetu. Dostupné rady totiž většinou nejsou řešením vašeho problému, ale problému někoho jiného a vám mohou spíše uškodit. Volně dostupné vzory smluv zase neobsahují důležité a mnohdy podstatné věci, které vás později mohou přivést do problémů. Často smlouva stažená z internetu, podpořená radou kamaráda je vlastně neplatnou, poněvadž postrádá důležité a podstatné detaily. Nejvíce na toto můžete doplatit tam, kde jde o peníze. Tradičně je to u prodeje a koupi, u dědictví a nejčastěji u pronájmu bytových a nebytových prostor.** Právník** vám za určitou cenu, která se vzhledem k situaci většinou vyplatí, připraví smlouvu, která bude po všech stránkách správná a nenapadnutelná.

Jak vybrat právnickou kancelář?

Nejde o nic jednoduchého, ale v podstatě je nutné vybírat kancelář podle práva, kterým se zabývá. Často je lépe informovat se i o užší specializaci pro jednotlivá práva. Jde o dosti podstatnou záležitost. Zejména u obchodního práva, které je velmi široké a ne každá právnická kancelář poskytuje kompletní služby. S nabídkou právnických služeb souvisí i velikost právnické kanceláře. Malé kanceláře se často specializují na určitý okruh právnický služeb, velké pak mohou mít řadu zaměstnanců a nabízejí kompletní právnické služby. Pokud budete potřebovat sestavit jen smlouvu, nebo závěť, vyřešit jednoduchý problém, pak je lépe zvolit malou právnickou kancelář. S problémem, který je velký a obsáhlý je lépe zajít do známé** právnické firmy** s kvalitními referencemi, která vás může kdekoli zastupovat a pomůže vám z problému ven.

Právnické služby nejsou jen zákony

Právnické služby vám pomohou se zákony, se smlouvami, ale i se vším, co s problémem souvisí.** Právnická kancelář** zajistí znalecké posudky, spolupracuje s notáři, s exekutory, finančními úřady, živnostenskými úřady, auditory, i s překladateli a tlumočníky. Tak pro vás a váš problém připraví řešení, které bude nejlepší a bude nejméně bolestivé. Je totiž zapotřebí si uvědomit, že ani advokát nemůže vyhrát každý proces, každou kauzu. Může však dosáhnout nejvyššího možného úspěchu řešení daného problému.

Právník a jeho cena

Právnické služby jsou samozřejmě oceněny podle služeb, které vám budou poskytnuty. Většinou se řídí smluvní odměnou, která se dohodne přímo při sjednání služby. Může obsahovat buď pouze dohodnutou cenu, nebo může v konečném vyúčtování přičíst i vedlejší náklady jako jsou ceny znaleckých posudků, výpisů a jiných dokladů. Mimosmluvní odměna je pak počítána podle advokátního tarifu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7136 (magazinostrava.cz#67)


Přidat komentář