Rozvodový advokát Ostrava

Ne vše se dá naplánovat, respektive bohužel nic netrvá věčně. Při plánování svatby a ve svatební den, jen málokdo přemýšlí o tom, co v případě, kdy nebude manželství klapat. Jenže statistika rozvodovosti je neúprosná.

A pokud dojde na to, že stojíte na prahu rozvodu, ať už jako strana, podávající žalobu o rozvod manželství, nebo protistrana, můžete se potýkat s řadou otázek, na které nebudete znát odpověď. Každá rada drahá? Ne v případě, pokud budete vědět, jak při rozvodu postupovat. Navíc je vhodné se obrátit na fundovaného rozvodového advokáta.

Oblasti, se kterými Vám rozvodový advokát pomůže

V jakých otázkách Vám může pomoci rozvodový advokát, respektive co můžete očekávat při rozvodu, který nemusí zrovna probíhat na čistě přátelské úrovni? Nebudeme si nalhávat, že rozvod je příjemnou záležitostí. Jen málokterý rozchod, natož rozvod probíhá v uvolněné a klidné atmosféře. Kolikráte je naopak rozvod velmi nepříjemný a může dojít na vzájemné „házení špíny“ aj. Rozvodový advokát Vám může být nápomocný v oblastech společného jmění – hypotéky – peněz – výživného – střídavé péče – exekucí – bytu, domu aj.

Rozvod s pomocí rozvodového advokáta

Nebudeme slibovat, že rozvod s pomocí rozvodového advokáta bude procházkou růžovým parkem. Ostatně, nejedná se o svatbu, kde je sice možné spatřit slzy, ale slzy štěstí a dojetí. Obrátíte-li se však na zkušeného rozvodového advokáta, pak mohou být Vaše noci klidnější a také stresu může být o poznání méně.

Rozvod – jak postupovat

Ani v případě, že využijete služeb rozvodového advokáta, mu nestačí jen „něco“ vyplnit, či předat a o nic jiného se nestarat. Minimálně je dobré se na rozvod připravit a vědět o možnostech a případných úskalích. Chcete-li vědět, jak při rozvodu postupovat, pak Vám mohou být užitečné následující řádky.

Rozvod dohodou a rozvod sporný

Základní způsoby rozvodu, když nepočítáme tzv. rozvod ztížený, jsou dva, tzv. rozvod dohodou a rozvod sporný. Již názvy napovídají, v čem se jednotlivé rozvody liší a jaký průběh je nejspíš očekáván. U rozvodu dohodou jsou obě strany schopné se dohodnout na otázkách, týkajících se nezletilých dětí a na vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností společného bydlení. Zároveň jsou oba manželé srozuměni s tím, že rozvod je tím nejvhodnějším řešením jejich manželské krize. U rozvodu sporného pak není splněna některá ze zákonem stanovených podmínek.

Podmínky pro rozvod dohodou

Základní podmínky tohoto rozvodu jsou, že manželství trvalo nejméně po dobu jednoho roku, obě strany s rozvodem souhlasí a manželé spolu nežijí po dobu nejméně půl roku. Není tím myšleno ani tak, že každý z manželů bydlí na jiném místě, ale spíše to, že hospodaří odděleně, tj. nakládají samostatně se svými příjmy a výdaji. A samozřejmě, že neudržují intimní vztah, netráví společně volný čas apod. V případě nezletilých dětí je samozřejmou podmínkou tohoto rozvodu i dohoda o výchově a výživě dětí pro dobu po rozvodu.

Rozvod – děti, výživné

Ať už se ve Vašem případě bude jednat o rozvod dohodou, nebo rozvod sporný, je třeba vždy rozsudkem stanovit, jak bude probíhat péče o děti, tj., komu budou nezletilé děti svěřeny, zda dojde na střídavou nebo společnou péči, jak to bude s výživným, jeho výší apod.

Legislativa řešící vypořádání majetku, péči

Pro vypořádání majetku, stejně jako pro dohodnutí se na střídavou péči, je vhodné a doporučováno využít legislativy. V případě vypořádání majetku se pak můžete setkat se smlouvou, která upravuje vypořádání vzájemných majetkových vztahů, a to pro dobu po rozvodu. U střídavé péče, je pak zase doporučováno využít dohody o střídavé péči. Jak smlouvu, tak dohodu je možné si prakticky volně stáhnout na internetu. Je však třeba čerpat z aktuálního zdroje. Chcete-li však mít jistotu ve správnosti vyhotovení smlouvy, dohody, pak určitě nic neponechejte náhodě a využijte služeb rozvodového advokáta.

Legislativa vztahující se k rozvodu

Vzájemné vztahy manželů a rodičů a dětí upravuje řada zákonů. V prvé řadě se jedná o zákon o rodině a občanský zákoník, dále zákon o matrikách, jménu a příjmení, zákon o sociálně-právní ochraně dětí a v neposlední řadě o úmluvu o právech dítěte.

Rozvod – děti

Rozvod není pohodovou záležitostí pro dospělé, natož pro děti, ať jsou malé, nebo větší. Dokonce i ty nejmenší děti vnímají, co se kolem nich děje, že něco není v pořádku. A děti větší? Rozvod - dětiTy samozřejmě nesou rozvod rodičů o to hůře, čím jsou dospělejší a stojí na prahu samostatnosti. Takový rozvod může děti poznamenat a odrazit se na jejich vlastním budoucím životě, při zakládání jejich rodiny.

Úprava poměrů nezletilých dětí

Manželství není možné rozvést do té doby, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměru nezletilého dítěte, či nezletilých dětí, a to pro dobu po rozvodu manželství. Toto rozhodnutí vydává opatrovnický soud, kdy probíhá samostatné řízení. Soud však také může schválit uzavřenou dohodu rodičů.

Názor dítěte

Otázka, která se u rozvodu, kde jsou děti, nabízí je, od jakého věku může dítě samo rozhodnout, s kterým z rodičů by chtělo zůstat i nadále. Je třeba říci, že zákon o rodině, ale ani žádný jiný právní předpis tuto otázku jednoznačně neupravuje. Svým způsobem tedy záleží na rozhodnutí soudu, který se soustřeďuje na zájmy dítěte a bere v potaz jeho osobnost, schopnosti, možnosti vzhledem k životnímu poměru rodičů. Povětšinou se pak o dítě po rozvodu stará ten z rodičů, který o dítě do té doby pečoval ve větším rozsahu.

Vydírání dětmi

Není výjimkou, kdy bývají děti „nástrojem“, kterým se druhý z manželů vydírá. Bohužel se i stává, že druhému z manželů je značně ztíženo, aby se s dítětem, či dětmi vídával. Ono vydírání, jakýsi způsob trestání, vyhrocuje již napjatou atmosféru mezi rozvádějícími se manželi, ale ani samotným dětem tento způsob nepřidává na pohodě, spíše se z nich může stát i vystrašená hromádka.

Rozvod – když nejsou finance na soudní poplatky

Může dojít i k případu, kdy se navrhovatel rozvodu ocitne natolik v tíživé finanční situaci, že nemá ani na zaplacení soudních poplatků. Taková situace nastává, kdy strana, která navrhuje je zcela odříznuta od finančních prostředků. I na tuto možnost je pamatováno, a tak je možné u soudu požadovat odpuštění od soudních poplatků.

Rozvod – začátek nových příležitostí

Rozvod je mnohdy jediným vhodným řešením, jak odejít z nefungujícího, problematického a sužujícího stavu. Rozvod, byť bude sebenepříjemnější, nemusí vůbec znamenat konec Vašeho světa. Naopak pro Vás rozvod může znamenat začátek něčeho nového, nepoznaného, začátek nových příležitostí. A tak, určitě se neuzavírejte mezi čtyři stěny, nestraňte se všeho, co přináší nový den. Můžete na sobě naopak pracovat, změnit si image, ať už se bude jednat o účes, nebo styl oblékání. Dopřejte si pár dní volna a snažte se relaxovat, načerpat nových sil. A kdo ví, až vše přebolí a ustálí se, můžete potkat spřízněnou duši, se kterou Vám bude báječně

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7134 (magazinostrava.cz#11)


Diskuze a zkušenosti

alena povalacova | 05.12.2013 09:28
Re: Rozvodový advokát Ostrava Dobry den chtela jsem se zeptat zabyvate se taky hypotecnimi uvery uzura banky ? dekuji Povalacova


Přidat komentář