Účetnictví a daňová evidence - Ostrava - Zábřeh

Získat v dnešní době práci, které rozumíte, a navíc Vás baví, se stává vzhledem k míře nezaměstnanosti stále složitější záležitostí. Nemusíte však čekat, až si Vás příležitost najde. Můžete vstoupit na podnikatelské pole.

Komplexní účetnictví a daňová evidence

Pokud by však šlo v podnikání „jen“ o konání činností, ve kterých jste kovaní, pak by se podnikajícím subjektem stal prakticky každý. Jenže s podnikáním souvisí i řada dalších faktorů, potřebné vstupní investice nevyjímaje. Jako podnikatelé máte také své povinnosti, k nimž mimo jiné patří i vedení účetnictví, či daňové evidence. A právě oblast účetnictví je pomyslnou stopkou, která zabrání jedinci, aby s podnikáním vůbec začal. Ovšem ani podnikající subjekt, který funguje již nějakou dobu, nemusí mít vyhráno, co se týká jistoty ve správném vedení svého účetnictví, pokud zaměstnanec nedisponuje patřičnými znalostmi, zkušenostmi, které si neustále doplňuje a rozšiřuje. Byla by však škoda se vzdát snu o práci, kterou byste chtěli, č mohli dělat. Podnikání nepřináší snadný výdělek, jak se nezasvěcenému může zdát. Vaši cestu za úspěchem a ziskem si však můžete zpříjemnit a ulehčit. Významnou úlevou, která rozhodně není zanedbatelná, může být v podobě externího vedení účetnictví, daňové evidence.

Účetní poradenství

V rámci účetních služeb se můžete s Vámi vybranou firmou dohodnout na účetním poradenství. Účetní poradenství může někdo brát za službu, kterou nelze jednoznačně uchopit, na rozdíl například od vedení účetnictví, kdy můžete očekávat výsledky. Účetní poradenství má však také své výsledky, kdy vám navíc přináší přidanou hodnotu. Pokud totiž svěříte Vaše účetnictví do profesionálních rukou s tím, že chcete jen zpracovaný výkazy, statistiky atd., pak sice máte záruku včasného a správného zpracování dat, ale již neznáte spojitosti, které se Vám mohou i co se týká podnikatelské strategie mnohdy hodit. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat vědět nejen danou cifru, ale také dílčí kroky, které se vyloženě netýkají čistě jen minulosti, ale také budoucnosti Vaší firmy.

V jakém případě využít služeb účetní poradenství

Můžete být firmou, která má již své účetní a ekonomické oddělení, a jen tak najednou propustit dané zaměstnance se Vám zrovna nelíbí, zvláště pak, když jste ještě neměli možnost vyzkoušet přínosy externího vedení účetnictví. Na jednu stranu jsou Vaše obavy plně pochopitelné. Každá změna přináší časovou „oběť“, a vyžaduje invenci. Na daném však můžete jen získat, pokud změnu správně uchopíte. Není však vyloženě nutné za sebou tzv. pálit mosty. Určitým mezistupněm, který nijak „nebolí“, a dal by se také označit za poznání, prověření, je využití účetního poradenství. Nebude nutné se zbavovat účetního, ekonomického oddělení. Spojením stávajícího účetního oddělení s využitím externích účetních služeb přinesete sobě i Vašim zaměstnancům přidanou hodnotu. Zaměstnance, o které nebudete chtít přijít, budete díky účetnímu poradenství, vzdělávat. Díky tomu zaměstnanci zvýší svoji kvalifikaci, kdy budou mít větší uplatnění na trhu práce. To samozřejmě neznamená, že by od Vás pak hned odešli. Zaměstnanci naopak mohou být více loajální k Vaší firmě. Za úspěchem firmy nestojí jen Vaše znalosti, know-how, inovativní myšlenka, ale také spokojení zaměstnanci, kteří jsou správně motivováni. A jednou ze správných motivací může být jejich sebevzdělávání v oboru, ve kterém se pohybují.

Nabídka služeb v rámci účetního poradenství

Jaké konkrétní služby se ukrývají pod „štítkem“ účetního poradenství? Nutno hned na začátku říci, že každá firma Vám může nabídnout jiné dílčí služby. Vždy se tedy dopředu informujte, než podepíšete smlouvu o spolupráci, jaké služby získáte za Vaše finance. Obecně se však můžete setkat s těmito službami. V prvé řadě Vám externí účetní firma zajistí dohled nad Vaším finančním účetnictvím. K dalším službám také patří dohled nad činnostmi, ale i personálním rozvojem Vašich ekonomických zaměstnanců, kteří jsou součástí Vašeho ekonomického oddělení. Součástí služeb účetního poradenství je také dohled nad zpracováním jednotlivých daňových přiznání, dále účetních výkazů aj. Účetní firma Vás také bude seznamovat s blížícími se, a již aktuálními změnami, ke kterým dochází v konkrétních legislativních předpisech. Účetní firma Vás také bude informovat, kdy se bude blížit jaký termín spojený s účetními povinnostmi, aby nedošlo k žádnému opomenutí. V rámci účetního poradenství se můžete s firmou dohodnout také na metodické pomoci při inventurách, sestavení zpráv, rozvah, účetních závěre. V neposlední řadě je zde také možnost metodického dohledu nad Vaším účetnictvím, ale také vypracování vnitřních účetních směrnic, ke kterým patří například plán odpisu, archivace, oběh dokladů aj. Sami tedy vidíte, že účetní poradenství není žádnou druhořadou službou, která by snad nabízela méně pomoci, než zmiňované samotné vedení účetnictví. Dalo by se i říci, že s účetním poradenstvím získáte více.

Účetnictví – vedení účetnictví

Hned na začátku jsme se dotkli výhod a překážek podnikání. Věřte, že slabým místem podnikajícího subjektu může být právě účetnictví. Nejde však ani tak o data, jako taková, jako jejich využití, včasné využití a použití. Jenže pokud máte zpracovaná data špatná, tj. nevypovídající o skutečnosti, a navíc je máte ještě pozdě dodaná, pak Váš sebelepší podnikatelský plán, nad kterým jste tak dlouho bádali, může přijít vniveč. Účetnictví není nutné brát jako nutné zlo, jen proto, že je Vaší povinností. Externí účetní firma Vám může vnuknout myšlenku, že účetnictví je vlastně Vaším spojencem za úspěchem a ziskem, a to z důvodu, že nebudete muset trávit bezesné noci nad tím, zda je Vaše účetní závěrka správně sestavena, daňová přiznání správně vyplněna atp. Využijete-li služeb externí účetní firmy, pak můžete dosáhnout maximální úspory Vašeho času, snížení Vašich daňových odvodů, minimalizace administrativních záležitostí. Navíc Vás nebudou čekat nedoplatky a pokuty ze strany finančního úřadu při pravidelných kontrolách. S externí účetní firmou se také můžete dohodnout na zastupování před úřady, kdy opět ušetříte Váš čas.

Daňová evidence – vedení daňové evidence

I v případě vedení daňové evidence se můžete těšit ze všech výhod externího vedení specializovanou účetní firmou. Jak při vedení účetnictví, tak vedení daňové evidence firma kontroluje správnost Vašich dokladů. Bude záležet na Vás, jak se s firmou dohodnete, na jaké formě spolupráce. Někteří upřednostňují, aby firma zpracovávala doklady přímo ve firmě. Jiná firma naopak přivítá kompletní externí vedení účetnictví, či daňové evidence v tom směru, že doklady jsou firmě buď předávány, nebo si je firma sama vyzvedne, a samotné zpracování probíhá mimo firmu. Vše je možnostech a domluvě. Zvažte všechna pro i proti, i možnost, dílčího vedení účetnictví, či kompletního, které zahrnuje také účetní poradenství.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7139 (magazinostrava.cz#158)


Přidat komentář