Vedení účetnictví a daňové evidence - Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Vést účetnictví musí každý podnikatel. Přitom je třeba jej vést podle platných zákonů a s dodržením všech nových vyhlášek a nařízení. Vedení účetnictví a celé účetní agendy si můžete usnadnit sjednáním služeb účetní firmy.

Účetnictví musí vést opravdu každý, kdo podniká. Rozdíl je jen v rozsahu vedení účetnictví a způsobu. Účetnictví je nutné vést od okamžiku vzniku podnikání až do jeho konce. A to přesně podle zákona o podnikání a jeho platných vyhlášek. Těch je více a mění se častěji, než by si podnikatelé přáli. Snad právě proto má řada podnikatelů s vedením účetnictví problémy. Přitom nepomůže ani kvalitní účetní program. Poněvadž i ten potřebuje obsluhu odborníka, který se v účtování vyzná. Pro mnoho podnikatelů je tak správnou volbou externí účetní firma, která jim zpracuje účetnictví a zároveň poskytne daňové, účetní a ekonomické poradenství.

Komplexní vedení účetnictví účetní firmou Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Tato služba se pro mnoho podnikatelů stává neocenitelnou. Její zásluhou získá podnikatel nejen perfektně vedené a zpracované účetnictví, včetně daní, podle zákona o účetnictví a jeho platných vyhlášek, ale i jistotu, že žádná kontrola nenajde naprosto žádné pochybení. Toto je pro podnikání velmi důležité. Klid, pohoda přináší práci, která je úspěšná. Přidá-li se k tomu i účetní, ekonomické a daňové poradenství, tak má podnikatel přehled o stavu svých financí a zároveň i možnostech jejich dalšího využití. To však není zdaleka vše. Komplexní vedení účetnictví je vhodné sjednat hned na počátku podnikání. Tak vás odborníci provedou labyrintem zákonů a povinností souvisejících s počátky podnikání, což vám může ušetřit finance i pomoci získat bankovní úvěr. Komplexní vedení účetnictví znamená vedení kompletně celé účetní agendy, včetně daní, mzdové agendy i jednání s úřady.

Vedení účetnictví Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Sjednat je možné i jen vedení účetnictví. Účetnictví v jeho zjednodušené nebo plné podobě vedou právnické osoby a fyzické osoby, které jsou zapsáni v obchodním rejstříku a všichni podnikatelé, jejichž příjmy jsou vyšší než 25 miliónů korun. Pak mohou vést účetnictví někteří podnikatelé, kteří si toto sami zvolí. Jde o OSVČ, kteří mají povinnost vést nižší formu účtování, ale mají pocit, že právě vedení účetnictví je pro ně výhodnější. Vedení účetnictví se nesjednává jako pevná služba, ale podle toho, jaké služby jsou žádány, podle počtu účtovaných dokladů. Přitom je pravidlem, že si můžete sjednat externí účetní služby s docházením do firmy, se zpracováním mimo vaši firmu, a nově i s komunikací přes internet a zpracováním účetnictví on-line. Účetnictví je zpracováváno v účetních programech, je vyhodnocováno a archivováno. Účetní firma přebere nejen zpracování účetnictví, ale i povinnosti jako je komunikace s finančními úřady a orgány sociálního a zdravotního pojištění. Na základě toho získá podnikatel více času a firma se stane perfektně informovanou, a podnikatel můžete pružně reagovat na danou situaci.

Účetnictví on-line Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Jde vlastně o pořizování a přebírání všech účetních dat elektronickou cestou. I zde je účetnictví zpracováváno kvalifikovanými účetními, na jejichž práci dohlíží daňoví poradci. Všechna data odcházejí k účetní firmě elektronickou cestou, jsou zpracovány, archivovány a stejnou cestou vráceny. Přitom ke všem datům mají přístup obě strany na základě přístupových hesel. To umožňuje průběžný přístup podnikatele k jeho účetnictví. Může tak kdykoli pracovat s pohledávkami a závazky, aktivně sledovat vývoj hospodářského výsledku, reagovat na možnosti, a konečně i tisknout vlastní výstupy.

Vedení daňové evidence Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Vést ji musí OSVČ, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku a jejichž příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun. Pak OSVČ, které se pro její vedení sami rozhodnou. Ačkoli zpracování daňové evidence není nijak složité, dělá zde řada podnikatelů chyby, které je stojí peníze. Vyplatí se tedy nechat si zpracovat daňovou evidenci externí firmou. Externí účetní firma vypracuje přehledy hospodaření, a doporučí, kde může firma uspořit nebo investovat. Zpracuje daňové přiznání, přiznání k DPH, silniční daň, daň z nemovitosti nebo daň darovací. Přitom zastoupí klienta na úřadech a připraví podklady pro kontroly.

Zpracování mzdové agendy Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

I u jediného zaměstnance je nutné vést mzdovou agendu. Vzhledem k její složitosti se vždy vyplatí svěřit ji do rukou odborníků. Ti zpracují mzdy, vytisknou výplatní pásky, přihlásí i odhlásí zaměstnance na zdravotní pojišťovně a na správě sociálního zabezpečení, vypracují měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. V případě potřeby provedou roční zúčtování daně zaměstnanců, daně fyzických osob i daně vybírané srážkou. Povedou evidenční a mzdové listy zaměstnanců a připraví podklady pro kontroly.

Daně a daňové poradenství Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Zpracování daňového přiznání je každý rok jiné. Bez znalostí novelizací a změn, ho žádný podnikatel, a ani fyzická osoba nevypracuje správně. Účetní firmy disponují týmem specialistů – daňových poradců, kteří si ví rady s každým daňovým přiznáním. Ví, jak využít všech možných daňových úlev, jak daně zaúčtovat správně a podají daňové přiznání za podnikatele, přičemž mohou využít podání v řádném i prodlouženém termínu. Samozřejmostí je zpracování DPH, provedení povinných registrací podle druhu podnikání, zaúčtování i konečné zdanění, které bude pak součástí daňového přiznání. Zpracují i daně, jako je silniční daň, daň z nemovitosti, daň darovací a další, které bude nutné po skončení účetního období podat. Daně však nejsou jen o jejich zpracování, ale i o tom, kde a jak uspořit náklady, jak využít zákonů a jak vše promítnout do podnikání. S tím vším pomáhají daňoví poradci.

Daňové přiznání Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Daňové přiznání nepodávají jen podnikatelé, ale i fyzické osoby. Ač na internetu najdete celou řadu vzorů, vždy je lépe obrátit se na účetní a daňové poradce, kteří jsou zárukou správnosti daňového přiznání. Výhodu zpracování odborníkem je i to, že vám vše propočítá a navíc i poradí, jak na daních ušetřit. Vypracované daňové přiznání pak podá na finančním úřadě i za fyzické osoby. Přitom tato služba je za velmi příjemnou částku. Rozhodně se tedy vyplatí ji využít.

Účetní poradenství Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Kvalitní účetní poradenství je velkou pomocí v každém druhu podnikání. Vyplatí se malým i velkým firmám. Odborníci v účetní firmě se dokonale orientují ve všech zákonech, neunikne jim žádná novelizace, a proto mohou svým klientům poskytovat jen to nejlepší poradenství, které ročně vede k nemalé úspoře financí.

Ekonomické poradenství Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Vyplatí se zejména na začátku podnikání, kdy odborník poskytne cenné informace a provede podnikatele začátkem podnikání. Pomůže se založením podnikání, se sepsáním podnikatelského záměru, se založením společnosti i živnosti, s financováním a s výběrem banky i nevhodnějšího úvěru, stejně jako s volbou způsobu účtování. V průběhu podnikatelské činnosti odborník vypracovává možnosti na základě výsledků podnikání. Ekonomické poradenství se vyplatí i při skončení podnikání. I zde je nutné dodržet celou řadu zákonů, které stanoví, jak podnikání uzavřít.

Komplexní starost o datové schránky Třinec, Karviná, Český Těšín, Jablunkov a okolí

Datová schránka slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Jejím prostřednictvím lze činit podání kterémukoliv úřadu a úřady prostřednictvím datové schránky doručují své písemnosti příslušným adresátům (fyzickým nebo právnickým osobám). Pravidelná kontrola datové schránky je tedy naprosto nezbytná. Paní Halina Czyžová zajišťuje také komunikaci s úřady a státními orgány datovou schránkou. Veškeré zprávy Vám navíc vždy přeposílá, a tak Vám už nic neuteče. Ráda vás zbaví starostí o správu datové schránky, předejdete tak prodlevám v podání a následným problémům. Zabezpečí kompletní servis a převezme za vás starosti s pravidelným přihlašováním do schránky a vyzvedáváním zpráv. Služba kompletní správy datové schránky ušetří Váš čas a starosti spojené se správou Vaší datové schránky. Veškeré zprávy obdržíte během několika minut pohodlně na svůj e-mail či jiným způsobem, který si zvolíte.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7138 (magazinostrava.cz#131)


Přidat komentář