Elektroinstalace - Opava a okolí

Elektroinstalace patří k nejdůležitějším rozvodům v soukromých i komerčních prostorách. Navíc jsou na ni kladeny nejvyšší nároky ohledně bezpečnosti, funkčnosti i různých vymožeností.

Jak na novou elektroinstalaci?

Začíná se pečlivým plánování a to nejen okamžitého bydlení či práce, ale i do budoucnosti. Následně je pak nutné obrátit se na odborníka, který na základě vašich představ a přání vypracuje projekt a projektovou dokumentaci, podle které bude elektroinstalace provedena. Její provedení však je nutné začít až po vyřízení stavebního povolení nebo po ohlášení stavebních úprav. Po instalaci rozvodů se provádí revize, která je podrobně sepsána v revizní zprávě. Ta se dokládá u žádosti o připojení k elektroměru.elektroinstalace

Elektroinstalace - Opava a okolí - Jan Hřivňacký

S poptávkou elektroinstalačních prací vám můžeme doporučit obrátit se na firmu pana Jana Hřivňackého. Jeho firma má vynikající reference. U pana Hřivňackého si můžete objednat elektroinstalace, opravy a revize, montáž datových i anténních rozvodů včetně výměny elektrických měrových rozvaděčů. Přitom se můžete spolehnout na vstřícné jednání, na profesionalitu a ochotu. Provozovna firmy se nachází na adrese: Bezručova 3197, Kravaře, 74721.

Pokud si budete chtít předem dohodnout přesný termín schůzky, nebo se budete chtít jen informovat o nabídce, pak můžete využít


Telefonní kontakt:** +420 775 364 942**

Emailové spojení: janhrivnacky@seznam.cz

Pan Hřivňacký vás překvapí nejen ochotou a příjemným vystupováním, ale především profesionalitou s jakou ke všem zakázkám přistupuje.

Co obsahuje projekt a projektová dokumentace?

Přesné zakreslení všech elektrických rozvodů, všech bezpečnostních prvků a koncových ovladačů. V projektu tedy je vyznačeno vnitřní i venkovní vedení kabelů, rozvody zásuvek, spínačů, světel, ovladačů, domácí elektrické a datové sítě, ochrany, topení, rozvodné skříně, jističe. Součástí by měl být u** domovních rozvodů** i hromosvod.

elektřina

Zásuvky a spínače Opava a okolí

Právě zde je nutné dívat se do budoucna, aby vám pak nechyběly** zásuvky.** Spínače většinou stačí, poněvadž se plánují podle budoucího rozmístění nábytku a také dveří. U zásuvek je to horší, vzhledem k tomu, že v domácnostech přibývá stále více elektrospotřebičů. Někdy je lépe volit pohyblivé zásuvkové panely. V koupelně a v kuchyni se rozmístění spínačů i zásuvek řídí speciální vyhláškou.

Osvětlení

kabe

Je dobré plánovat vždy centrální osvětlení a k němu další, které osvětlí jen určitou část místnosti. Vhodné jsou různé lampy a lampičky, bodovky, a led diody. Poslední jmenované se často využívají k dotváření atmosféry a osvětlení vybraných míst. Důležité je věnovat dostatečnou pozornost osvětlení pracovních prostor.

Datové sítě

Tyto sítě je možné rozvést s připojením na centrální jednotku a pak je přes ni i ovládat. Zásluhou toho můžete pak ovládat vše, co je k síti připojené i na dálku. Výhodou je, že celá síť je umožňuje i připojení televizoru nebo počítačové techniky v jakékoli místnosti.

Zabezpečení domu a bytu Opava a okolí

Dnes by nikdo neměl opomenout zabezpečovací systémy alespoň v jejich základní podobě. Vhodné je nechat si nainstalovat bezpečnostní systém proti vniknutí, požáru, úniku plynu i vody. Nejenže vám to může zachránit život, ale také můžete tak ušetřit při jakékoli havárii. A samotná čidla a detektory nestojí mnoho.

revize

Proudový chránič

Od roku 2009 jsou tyto chrániče povinné. Zajistí totiž bezpečnost každého před úrazem elektrického proudu. Pokud dojde k úniku elektrického proudu mimo jeho okruh, pak v řádu milisekund odpojí proudový chránič elektrický proud.

Jističe

Zná je každý, chrání okruh před vyhoření. Nutné je vědět zda budete potřebovat jednofázovou instalaci nebo třífázovou. Podle toho se** jističe** dimenzují.

Chrániče napětí

V případě, kdy dům zasáhne bleskový výboj, jsou jedinou ochranou před vyhořením připojených elektrických spotřebičů. Umí tento výboj bezpečně odvést mimo váš elektrický rozvod.

elektro

Hromosvod

Správně bleskosvod. Ten zase ochrání váš dům i život. Při zásahu domu bleskem odvede připravenou cestou bleskový výboj a jeho napětí přímo do země.

Revize elektroinstalace v Opavě a okolí

Je konečnou po provedených instalacích a rekonstrukcích elektrických rozvodů. Ukáže, zda je vše v pořádku či zda je nutné ještě něco upravit. Revizní zpráva pak je doklad, kterým se každý majitel objektu nebo bytu musí prokázat. Revize se neprovádí pouze u nové instalace nebo rekonstrukce, ale měla by se pravidelně obnovovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7148 (magazinostrava.cz#65)


Přidat komentář