Měření osvětlení Ostrava

Správné osvětlení interiéru je důležité jak pro náš zrak a pro bezproblémové vykonávání činností, tak i pro celkový pocit pohody. Budete stavět a chcete mít jistotu, že zvolíte okna správné velikosti a rovněž správně umístíte svítidla?

Dům s příliš malými okny, kterými nepronikne dostatek denního světla na to, aby se člověk uvnitř cítil příjemně a komfortně, se může brzy stát nepříjemným místem pro život. Permanentní nedostatek světla v interiéru působí negativně na náš zrak, protože oči se tak více a rychleji unaví a kromě toho může zhoršovat i stav psychický. Navíc budete více platit za elektřinu kvůli nutnosti častějšího a delšího svícení.

Jak a proč se provádí měření osvětlení?

Měření osvětlení interiéru se zaměřuje jak na přirozené denní světlo, tak i na** umělé osvětlení**. Lze jej provést v rodinných domech a bytech, na pracovištích i v jiných prostorách. Měření lze provést v již existujícím objektu, tak i dle údajů v projektu, který je teprve na papíře. V obou případech má měření svůj význam.

Měření osvětlení v interiérech budov

V již stojících budovách se měření provádí především na pracovištích, neboť zde je nutno dodržovat technické normy osvětlení. Starší budovy současným normám častěji nevyhovují a tak zaměstnavatelé tato měření nechávají dělat proto, aby měli jistotu, že v případě kontroly z hygieny nedostanou pokutu za špatné osvětlení pracoviště.

Měření se provádí rovněž v pobytových místnostech a prostorách. Jako pobytové prostory jsou uvažovány takové, které jsou svým charakterem přizpůsobeny k tomu, aby v nich pobývali lidé. V praxi se jedná o nejrůznější veřejné budovy a prostory, jako jsou kulturní zařízení (kina, divadla, galerie, ….), ubytovávací zařízení (hotely, chaty, ubytovny, …) vzdělávací zařízení (školy, školky, učebny, ….), obchody, kancelářské budovy, úřady, ordinace, čekárny a mnohé jiné…

V neposlední řadě je měření osvětlení interiéru vhodné stejně tak pro obytné místnosti a prostory, tedy pro domy a byty. Zde však dle současných zákonů nehrozí, že by Vás navštívily státní kontrolní orgány za účelem měření osvětlení interiéru. Dokonce neexistují ani povinné technické normy osvětlení interiéru pro obytné budovy, takže veškeré normy pro obytnou výstavbu jsou pouze doporučené.

I přesto není vůbec na škodu, nechat provést měření osvětlení interiéru také doma, zvláště pak, pokud cítíte, že ve Vašem případě není osvětlení ideální.

Měření osvětlení dle projektu budovy

Zde se již dostáváme k provádění měření osvětlení podle projektu budovy, jinými slovy pomocí speciálních postupů se určuje, zda jsou okna budovy a vnitřní umělé osvětlení navrženo tak, aby vyhovovalo technickým normám.

I tato měření dle projektu jsou vhodná pro všechny typy budov, tedy pro pracoviště, pobytové i obytné prostory. A z logiky věci jsou ještě důležitější, než měření v již existujících budovách, protože dokud je vše pouze v projektu na papíře, je relativně snadné projekt dle potřeby změnit a přepracovat, zatímco v již hotové budově jsou změny mnohem náročnější, pokud jsou vůbec proveditelné.

Proto neváhejte a nechte si provést profesionální měření osvětlení interiéru i pro Váš projekt, ať Vás pak nečeká nepříjemné překvapení v podobě nedostatečně nebo jinak nevhodně osvětlených interiérů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7153 (magazinostrava.cz#221)


Přidat komentář