Projektová dokumentace rodinných domů - Ostrava

Bez projektové dokumentace nelze stavět. Na jejím základě vám vydají stavební povolení. Zákon udává, jaké musí mít přílohy a různé další podklady. Víte, co musí projektová dokumentace obsahovat?

Projektová dokumentace

Tento pojem zahrnuje soubor dvojrozměrných nákresů a plánů, které mají přesná vyznačení všech prvků stavby a pak dále texty, které samotnou stavbu popisují. Mohou být v tištěné nebo elektronické podobě.** Projektovou dokumentaci** potřebujete ke každé větší stavbě, ke každé větší rekonstrukci. Menší** rekonstrukce** může podléhat pouze stavebnímu ohlášení a zde tedy nepotřebujete celou projektovou dokumentaci. Stačí nákres nebo popis podle činnosti, kterou budete provádět. Pro všechny ostatní stavby a stavební úpravy je nutné mít projekt s** projektovou dokumentací**, na jejímž základě vám bude vydáno stavební rozhodnutí, bez kterého stavět nelze.

Co zahrnuje projektová dokumentace?

Pro získání stavebního povolení je nutné zahrnout do projektové dokumentace další složky. Jde o studie, dokumenty pro územní rozhodnutí, dokumenty pro stavební povolení, zadávací a realizační dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby. Samotná projektová dokumentace musí mít základní dokumenty vycházející ze stavebního zákona. Jimi jsou průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby a dokladová část, zásady organizace výstavby a dokumentace objektů. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace vždy musí odpovídat typu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení a době trvání výstavby.

Kde získat projekt a projektovou dokumentaci?

V dnešní době je možné využít dvou základních způsobů. Za prvé je možné zakoupit typový projekt rodinného domu a s ním i projektovou dokumentaci. Typový projekt je možné na žádost nechat upravit podle vašich potřeb. Samozřejmě úpravy lze provést jen takové, které samotná stavba umožňuje. A úprava je zpoplatněna. Typových projektů se není třeba bát. Jsou dobře propracované, včetně projektové dokumentace a ve výsledku stejně nebude vadit, že rodinných domů podle stejného projektu je více, poněvadž každému vdechnou konečnou podobu jeho majitelé.

Individuální projekt rodinného domu

Ten vám provede na vaše přání architekt. Připraví vám plány vašeho vysněného domu přímo na míru místa, které jste si pro stavbu vybrali. Následně pak spolupracuje s projektantem, který vytvoří projektovou dokumentaci. Výsledkem je dům, který nikde jinde nenajdete a ve kterém bude vše, co si přejete. Musíte ovšem počítat s vyšší cenou a delším čekáním, než bude projekt vytvořen. Čekání se prodlouží již tím, že vám architekt ukáže váš budoucí dům ve vizualizaci a vybudete mít možnost do plánů zasahovat. Jakmile odsouhlasíte konečnou podobu, není cesty zpět. Pak již jde vše rychle až k předání hotového projektu domu a** projektové dokumentac**e.

Sami nebo s firmou

Vše kolem stavby domu si můžete vyřídit sami. Je třeba si však připravit pevné nervy. Stavební úřad klade řadu otázek a vy musíte znát odpověď. Proto, pokud stavíte na klíč, je lépe svěřit vše od začátku stavební firmě. Můžete na klíč stavět s** typovými i individuálními plány rodinného domu**, které předáte vybrané stavební firmě, nebo můžete oslovit stavební firmu, která vám vypracuje individuální plány a zároveň i dům postaví a předá vám ho po kolaudaci přímo k nastěhování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7149 (magazinostrava.cz#76)


Přidat komentář