Revize nouzového osvětlení Ostrava

Potřeba nouzového osvětlení je značná, jelikož může velice rychle nastat a z ničeho nic výpadek elektrického proudu, který bude mít následek v panice a možná i horších tezích.

Někdy mohou nastat případy, kdy výpadek elektrického proudu zasáhne dost podstatně kohokoliv. Žijeme v jednadvacátém století, v době moderních technologií, ale bez elektrické energie se prakticky neobejdeme. Vše vlastně ovládá elektrický proud, na kterém jsme snad i závislí. Jakmile nastane, byť je na krátkou dobu výpadek elektrického proudu, nastane zmatek, pohroma a mnoho lidí netuší, co má dělat, jak si se situací počít. V obchodních a nákupních centrech tak může zavládnout ohromná panika, která může mít až fatální následky.

Nouzové osvětlení

Aby k takovým závěrům, které mohou být skutečně strašlivé, nedocházelo, bylo vyvinuto nouzové osvětlení, které v případě nutnosti zasáhne a dovolí tak návštěvníkům, okupantům určitého území poměrně pohodlně území opustit tak, aby nedošlo pokud možno ke zranění a dalším nehodám. Nouzové osvětlení má vlastní zdroj energie, který je nezávislý na elektrické energii a funguje po určenou, předepsanou dobu.

Druhy nouzového osvětlení

Většina z nás si pod pojmem nouzového osvětlení představí** piktogramy**, které dle nařízení Vlády ČR musí být vybaveny všechny veřejné budovy a pracoviště, kde se pohybují lidé. Nouzové osvětlení, tak zvané piktogramy dovolují opustit budovu co nejrychlejším způsobem. Takže nejen pro ukázání směru, kudy vede únikový východ, ale i pro vlastní potřebu při práci s osvětlením. Dalším druhem jsou běžná světla, která mají vlastní zdroj, nebo taková, která mají navíc zdroj vlastní. Běžně svítí, ale pokud dojde k výpadku, pohodlně čerpají energii z akumulátoru.

Revize nouzového osvětlení

U všech takových světel a tabulí je potřeba pravidelně, dle schválených norem provádět revize nouzového osvětlení. Nikdo nikdy předem netuší, kdy bude potřeba nouzových světel a tak je nutné mít zprávu o jejich fungování, kdyby náhodou došlo na jejich potřebu. Kontroly nouzového osvětlení se prakticky provádí denně, které má na starost majitel, provozovatel objektu, ale kompletní revize nouzového osvětlení je obvykle jednou ročně a to zásadní prověrkou plné funkčnosti.

Co je potřeba měřit a kontrolovat?

Revize nouzového osvětlení se nejenže zaměřuje na provoz samotného osvětlení v tom směru, že se pouze zkontroluje funkce a při simulaci výpadku proudu prověří, zda všechna nouzová světla svítí, ale také zda odpovídá jas světla tomu, co je dáno v manuálech pro určitý typ světel a také zda svítí požadovanou dobu, zda se jas postupně mění nebo nemění. Revize nouzového osvětlení není jen tak.

Legislativa

Pro kontrolu funkčnosti nouzového osvětlení není jen potřeba z vlastní iniciativy, ale existuje přímo legislativa a to podle vyhlášky o požární prevenci se zařízením pro únik osob při požáru. Zejména v takových momentech je účinnost nouzového osvětlení více než nutná.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7154 (magazinostrava.cz#222)


Přidat komentář