Pronájem bytů a domů - Ostrava

I přesto, že mnoho lidí dává přednost bydlení ve vlastním bytě či domě, poptávka po nájemních bytech stále přetrvává. Není to dáno pouze finanční situací zájemců, ale mnozí z nich plánují pouze krátkodobý pobyt, a proto volí tuto možnost.

Výhody pronájmu bytu

Pronájem bytu nebo domu je jednou z variant dnešního bydlení. Oproti koupi nemovitosti má výhodu v tom, že nájemníci nejsou vázání na konkrétní místo. V případě náhlého stěhování vypoví nájemní smlouvu a najdou si jiný pronájem. Pokud by měli vlastní byt, mohou nastat problémy s jeho prodejem za požadovanou cenu podobně jako s koupí bydlení v nové lokalitě. Pronájem proto využívají hlavně lidé, kteří neplánují delší pobyt, jako například jsou studenti či zaměstnanci vyslaní za prací na určenou dobu. Tuto možnost volí také lidé, pro které je koupě vlastního bydlení nad jejich finanční možnosti a mají obavy využít** hypotečních služeb** některého z bankovních ústavů.

Způsoby pronájmu bytu

Pokud se rozhodneme k pronájmu bytu, můžeme využít služeb některé z realitních kanceláří nebo přímo kontaktovat majitele nemovitosti. Ten může být právnická i fyzická osoba. Cena záleží nejen od kvality a velikosti bytu, ale také od lokality, ve které se nachází. Dostupnost služeb a dopravní infrastruktura také často ovlivňuje hodnotu nemovitosti.

Nabídka bytů

Nabídka bytů je v mnoha lokalitách pestrá. Na výběr máme menší i větší byty cihlové i panelové konstrukce. V oblasti pronájmu rodinných domů je nabídka o poznání slabší. Je to dáno tím, že nájemní bydlení tohoto typu není u nás moc rozšířeno.

Podle čeho vybírat byt?

Pokud se rozhodneme nastěhovat se do nájemního bytu či domu, důkladně si jej prohlédněme. Zjistěme si také náklady na služby spojené s jeho užíváním. Především určité druhy vytápění bývají finančně nákladné, a proto se nám bydlení může v zimních měsících dost prodražit. Blízkost obchodů a dalších námi využívaných služeb by nás rovněž měla zajímat, podobně jako dostupnost hromadné dopravy či případně rychlost dojezdu vozem do zaměstnání.

Nájemní smlouva

Před podpisem nájemní smlouvy si ji důkladně přečtěme a ujasněme si případné nejasnosti. Kromě průkazu totožnosti můžeme být požádáni o předložení dokladů o našich příjmech. Často se vyžaduje vratná kauce ve výši jednoho nebo dvou měsíčních nájmů včetně záloh na služby spojených s užíváním bytu či domu. Nájemní smlouva může být na dobu určitou nebo neurčitou. V druhém případě může být jejím obsahem výpovědní lhůta, která činí zpravidla několik měsíců.

Sociální a manažerské byty

Nájemní bydlení zahrnuje také sociální byty. Některé firmy je nabízejí za zvýhodněné ceny s podmínkou, že jejich uživatel provede opravy na vlastní náklady. Setkáme se také s manažerskými plně vybavenými byty či domy.

Nabídku** nájemného bydlení** můžeme najít v tištěné i internetové soukromé inzerci, kde také najdeme nabídky realitních kanceláří. Obvyklá je také výměna bytů. Často se jedná o změnu lokality, ale setkáme se i s požadavky na menší případné větší byt.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7156 (magazinostrava.cz#62)


Přidat komentář