Tantra masáže Ostrava

Znáte Tantru? Málokdo v naší zemi pořádně ví, nebo ještě častěji ani netuší, co je to Tantra. A pokud už někdo o Tantře slyšel, jeho představy jsou často velmi zkreslené. Pojďme si nyní tuto starou indickou nauku přiblížit.

Abychom mohli lépe pochopit, co je to Tantra a abychom věděli, proč vlastně podstupovat tantrické masáže a jaký je jejich smysl, je dobré znát několik základních pojmů, které se k Tantře vztahují. Jako první je dobré osvětlit si samotný pojem Tantra.

Co je to Tantra?

Tantra v tradičním pojetí patří mezi staré indické nauky, jejichž hlavním cílem je udržovat člověka v maximálním zdraví a to jak po tělesné, tak i citové a duševní stránce, a rovněž tak rozvíjet a povznášet lidského ducha. Jde o systém cvičení, dýchání, rituálů, filosofie, magických praktik a životní filosofie. Lidská sexualita je v tantře považována za posvátnou sílu, která nás ve spojení s láskou a vědomím vede do prožitku celistvosti a božské extáze. Vzhledem k odcizení sebe sama v naší civilizaci se do tantry integrují názory a vlivy moderní psychoterapie, bioenergetiky (práce s traumaty v těle), rodinných konstelací, emoční inteligence, kvantové fyziky, aj. V naší kultuře potlačených emocí a nevědomé agrese nám tantra přináší způsob, jak opustit naše dramata, konflikty a prožívat sebe a život intenzivněji, tedy pravdivěji.

Sexualita

Je otázkou, jak svojí sexuální sílu prožívat, aniž bychom ji potlačovali, či se bezuzdně věnovali sexuálním dobrodružstvím. Sexuální spojení dvou osob je v Tantře vnímáno jako duchovní akt, který se stává procesem splynutí s druhým člověkem a hledáním Jednoty - naše „já“ splyne s milovaným člověkem a stane se z nás jedno tělo i jedna duše. Avšak k tomu je zapotřebí prožívat své fyzické, emoční i spirituální tělo. Pomocí posvátného doteku, dechu a uvědomění je potřeba nejprve otevřít své srdce a naučit se milovat sebe a ostatní nikoliv jen slovy, ale prožitkem a hlubokým spojením, což nelze slovy vyjádřit. Proto je potřeba nejprve objevit a prožít v sobě potlačené emoce strachu, smutku, bolesti, slabosti a poté je léčit tedy přeměnit do síly a vitality. V zablokovaném, stresovaném a napjatém těle energie proudit nemůže. K tomu patří správná životospráva, cvičení těla, vědomé dýchání a stálé uvědomování si sebe sama.

Čakry – sedm hlavních energetických center

Naše tělo má velké množství energetických bodů, sedm z nich je však hlavních, největších a nejsilnějších, a ty jsou označovány jako čakry. V původním jazyce Indů - v sanskrtu znamená výraz čakra „vír“ nebo „kolo“. Stejně tak mají své čakry všechny živé bytosti a údajně také planety. Čakry jsou energetická centra, která naše fyzické tělo spojují s tělem emočním a duchovním. Podle toho kolik energie propouštějí a s jakou rychlostí, tak prožíváme pocity síly a slabosti, jsme zdraví či nemocní atd.

Energie Kundaliní (hadí síla)

Energie kundaliní je opět výraz ze sanskrtu a do češtiny se překládá jak hadí síla. Kundaliní bývá zobrazován jako svinutý had, který spí na základně páteře. Tantrické techniky meditace a masáže mají schopnost probouzet a uvolňovat tuto energii. Probuzenou energii kundaliní si můžeme představit jako probouzejícího a rozvíjejícího se hada – had se rozvíjí a stoupá po páteři nahoru všemi sedmi energetickými centry – čakrami – tím je vzájemně propojuje. Když se energie kundaliní plně rozvine a spojí všechny čakry, energie pak stoupá zdola nahoru a spojuje naši sexualitu s naší spiritualitou, řečeno terminologií východu – energii země s energií vesmíru. Probuzení energie Kundaliní vede k duchovnímu probuzení. Když je Kundaliní probuzena, stoupá tím také životní energie člověka (v sanskrtu nazývána „prána“), mizí fyzické potíže, psychická a duševní stránka člověka je na tom také výrazně lépe. Energii Kundaliní je možné probouzet pomocí tantrických masáží, speciálních milostných tantrických poloh a dále také pomocí dechových cviků, meditací, zdravé výživy, pobytu v harmonickém prostředí a celkově zdravého a vyváženého způsobu života.

Tantrická masáž

Tantrická masáž je rituálem, který vychází z Tantry. Tantrická masáž je velmi příjemným způsobem, jak vystoupit z hranic našeho vnímání světa a otevřít se novým prožitkům extáze a blaženosti. Díky tantrické masáži se dokážete plně oddat přítomnému okamžiku, uklidnit se a uvolnit a doslova plynout v sobě samém a zároveň v celém Vesmíru.

Typy komerčně nabízených tantra masáží

Komerční tantrická masáž je postavena na přijímání doteku od maséra. Klient je tedy pasivní v oblasti přijímání doteku, aktivní v oblasti prožívání svého těla, emocí a extáze. Podstatou je, aby klient cítil pocity bezpečí a přijetí.

Tantrická masáž pro ženy

Provádí žena či muž. V případě masírování ženou jde o léčení starých emocionálních a sexuálních ran, které vycházejí ze způsobů chování a výchovy v naší společnosti. Masírující muž pak ženu vede do intenzivního prožitku sebe a své síly, do blaženosti a pocitů nasycenosti a dovyživenosti svých skutečných emocionálních a sexuálních potřeb.

Tantrická masáž pro muže

Provádí povětšinou žena masérka. Vede k ženskému vlnovému a rozšířenému prožitku sexuálního vzrušení v těle a k uvolnění starých sexuálních a emocionálních bloků.

Tantrické párové masáže

Jsou pro páry, které chtějí obohatit svůj milostný život o větší intenzitu a vzrušení, nebo chtějí prožít sexualitu na úrovni nejen tělesné, ale i spirituální.

Masáž provádí pár masérů - muž a žena. Klienti leží vedle sebe a jsou vedeni k prožitku své sexuality zvyšováním vzrušivosti a energetického toku. Mohou se držet za ruce, mohou se na sebe občas podívat, přesto svou pozornost věnují hlavně sobě. Oba se tedy dokonale uvolňují a nalaďují na hluboký a intenzivní prožitek. Energie v místnosti roste a vytváří prostor pro maximální prožitek spojení sama se sebou, což je jediná cesta, jak zažít onu Jednotu, spojení se v jedinečném prožitku plynutí. Závěr masáže tímto prožitkem může skončit při společném dotýkání se, milování nebo pouhém sedění v tantrické pozici. Zážitek masáže v tělech zůstává i několik dní, záleží na otevřenosti a připravenosti klientů a na tom, co budou s vybudovanou energií dělat.

Cíle tantra masáže

Souvisí s tím, co pár touží prožít a co jim umožní úroveň jejich vnímání a duchovní zralosti. Od smyslového naladění, přes vlnové pocity extáze, po prožitek společné Jednoty. Může dojít ke zborcení starých vzorců chování a prožívání, které jsou založené na strachu, studu a manipulaci. U otevřených a spirituálně praktikujících lidí dochází k aktu zasvěcení či splynutí v blaženosti.

Tantrický seminář

Je možno doporučit všem, kteří se chtějí aktivně tantrou zabývat a inspirovat se jejími možnostmi ve svých vztazích. Na semináři je možno se naučit principům, postupům a způsobům tantrického doteku, dechu, rituálům posunujícím partnerský vztah či milostný akt do posvátnosti a intenzivnějšího prožitku. Naučíte se přijímat a dávat tantra masáž. Tady je možno učit se být sám sebou a naplňovat své skutečné potřeby s laskavostí a moudrostí a aplikovat je v každodenní realitě.

Co je cílem Tantry?

Tantra však není jen uměním intimních masáží či cvičením. Tantra je životním stylem, projevem spontánnosti, radosti a vitality, pomáhá objevovat v sobě i druhých projevy božské bytosti, rozvíjet své jedinečné osobní schopnosti a dary a činit tak sebe i druhé šťastnějšími a tento svět lepším. Cílem Tantry je proměna sexuální energie ovládané pouze pudy na energii, kterou můžeme ovládat a směřovat ji v podobě potenciálu lásky a síly do vztahů k sobě, k rodině, k přátelům, k podnikání, k naplnění svého životního snu. Pouze člověk, který prožívá sebe sama ve své velikosti a celistvosti, může být skutečně svobodný a šťastný.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7161 (magazinostrava.cz#24)


Přidat komentář