Elektroinstalace - Ostrava a okolí

Máte novostavbu a chcete provést elektroinstalaci? Nebo jste si pořídili starší domek či byt, a tak uvažujete o revizi či rekonstrukci elektroinstalace? Dbát o svou elektroinstalaci se vyplatí, neboť se díky tomu vyhnete poruchám.

Montáž elektroinstalace Ostrava a okolí

Základem elektroinstalace je projekt zpracovaný odborníkem. Bez projektu elektroinstalace nelze získáte stavební povolení, bez kterého nelze elektroinstalaci namontovat, provést řádnou revizi a ani následné připojení na elektroměr. Součástí projektu je umístění elektrických zásuvek, vypínačů světel, umístění svítidel, elektrických sítí, přepěťové ochrany, topení je-li na elektřinu, vnitřní i venkovní rozvody elektro, rozvodné skříně, proudové chrániče, jističe a pojistky.

Jako první se vysekají drážky pro kabely a instalují rozvody. Poté se vše zdokumentuje a zeď se může omítnout a po uschnutí omítky i vymalovat. Teprve po vymalování se instalují zásuvky, svítidla, vypínače, zvonek a případné ovladače. Když se do provozu uvede rozvaděč, chrániče, pojistky a jistič, vše se otestuje, je vystavena revizní zpráva a dům či byt je možné připojit na elektroměr.

Zásuvky a vypínače, osvětlení Ostrava

Zásuvky a vypínače by měly být umístěny tak, aby nepřekážely nábytku a zároveň musí být v každé místnosti dostatečné množství zásuvek. Proto si předem ujasněte budoucí rozmístění nábytku a jednotlivých elektrospotřebičů. Nejvíce zásuvek je zpravidla potřeba v kuchyni a obývacím pokoji, protože tam bývá umístěno nejvíce elektrospotřebičů (lednice, myčka, mikrovlnná trouba, elektrická trouba, elektrický sporák, digestoř, rychlovarná konvice, mixér a další, v obýváku pak rádio, televize, DVD přehrávač, set top box aj. Elektroinstalace v koupelně a v pracovní zóně kuchyňské linky se z důvodu zvýšené vlhkosti řídí zvláštními zásadami.

Osvětlení by mělo být umístěno účelně a prakticky.  Tam kde se pracuje, jako například na kuchyňské lince nebo v dílně aj. se obvykle používají zářivky. V ostatních prostorách se hodí úsporné žárovky nebo led diody a jiné úsporné formy osvětlení.

Rozvod datových sítí a zabezpečení objektu Ostrava

Moderní elektroinstalace počítá s ovládáním domu přes počítač. Díky datovým rozvodům řešeným přes centrální počítač je možné z jednoho místa nastavovat a ovládat vytápění, střešní okna, stahování nebo vytahování rolet a markýz, rozsvěcování nebo zhasínání světel a taktéž zabezpečení objektu.

Proudový chránič, jističe

Proudový chránič odpojí elektrický obvod v případě, že část proudu protéká mimo něj. Může se tak stát například při poškození elektroinstalace nebo vlivem neopatrné manipulace s elektrickými spotřebiči. Proudový chránič díky tomu zabrání smrtelnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození majetku či požáru od elektroinstalace. Proudové chrániče jsou v současnosti povinné jak pro novostavby, tak  při rekonstrukcích elektroinstalace ve starších objektech.

Jističe ochrání elektrický okruh před vyhořením v případě, kdy po zkratu začne okruhem procházet příliš silný proud, anebo pokud hrozí požár. V takovém případě jističe vypnou přívod elektrického proudu. Obnovení přívodu proudu do elektrického okruhu je velmi jednoduché – postačí jistič zapnout příslušnou páčkou.

Chrániče přepětí

V případě úderu blesku mohou být jističe nedostatečnou ochranou. Proto se používají chrániče přepětí, které ochrání elektrické rozvody a elektrické spotřebiče i pokud do elektrické sítě uhodí blesk. Přepěťová ochrana dokáže odvést vysoké napětí z blesku mimo rozvodnou síť, kde nehrozí žádné poškození sítě nebo spotřebičů.

Elektronické zabezpečovací systémy Ostrava

Moderní elektronické zabezpečovací systémy dokáží ochránit vaše životy, zdraví a majetek. Existuje více typů elektronických zabezpečovacích systémů. Jedná se o kamerové systémy, přístupové systémy, protipožární systémy, systémy elektronické ochrany zboží a rovněž lze mezi EZS zařadit i domovní telefon, díky kterému nemusíte otevírat dveře neznámým lidem, ale jednoduše se domluvíte pomocí sluchátka, popřípadě uvidíte osobu na obrazovce.

Mozkem elektronického zabezpečovacího systému je ústředna, která neustále a nepřetržitě vyhodnocuje elektronické signály ze snímačů EZS. Díky tomu má ústředna neustálý přehled o tom, co se v objektu děje. Různé typy EZS se hodí jak pro rodinné domy, tak i kancelářské budovy, komerční budovy, instituce, sklady, haly a další. Ovládacím prvkem elektronického zabezpečovacího systému je zpravidla klávesnice a někdy také monitor nebo více monitorů. Ústředna EZS vás nejen informuje o aktuálním stavu v objektu, ale s její pomocí zařízení ovládáte a můžete mu zadávat příkazy (např. spuštění systému když jdete spát apod.).

V případě narušení objektu pak systém detektorů ústředně tento stav nahlásí, a systém automaticky spustí poplašný zvuk a informuje vás dle nastavení také po internetu či po telefonu. Rovněž tak lze EZS napojit na bezpečnostní službu či Policii ČR.

Domovní telefon slouží jak pro komunikaci s tím, kdo zazvoní u vaší branky nebo u vašich dveří, tak i mezi jednotlivými domovními telefony umístěnými u vás doma. Domovní dorozumívací zařízení se dodává v sadách s různým počtem telefonů od jednoho kusu až po cca 6 kusů telefonů. Tyto telefony jsou určeny pro rodinné domy nebo pro firmy. V případě instalace domovního telefonu do paneláků nebo bytů je počet telefonů samozřejmě takový, kolik bytů se v domě nachází.

Revize elektroinstalace Ostrava

Revize elektroinstalací může ze zákona provádět pouze certifikovaný revizní technik, který se musí prokázat platným osvědčením pro provádění revizí elektrických zařízení, anebo je zaměstnancem certifikované revizní firmy, která taktéž vlastní oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení a prokáže se platným pověřením ke kvalifikovanému provedení revizí elektroinstalací a elektrozařízení.

Ve svém vlastním zájmu chtějte vidět platné oprávnění a osvědčení k revizím, neboť revizní protokol vystavený osobou nebo firmou bez vlastnictví platných certifikátů je z právního hlediska neplatný – jakoby žádná revize nebyla provedena. Předložení těchto dokumentů po dodavateli požadujte před uzavřením smlouvy o provedení revizí.

Jak probíhá revize elektroinstalace?

Revizní technik se dostaví k vám domů nebo do firmy či instituce. Před samotným započetím revizních prací technik zajistí bezpečnost všech přítomných osob a majetku. Nejdříve revizní technik označí a zaeviduje elektronická zařízení, následně provede revize elektrické bezpečnosti a vyhodnotí naměřená data. Pak už nezbývá než vypracovat revizní zprávu včetně potřebných příloh, kterou vám předá k archivování. Revizní správu si pečlivě uschovejte, neboť se jedná o dokument, který byste v případě poruchy na elektroinstalaci použili jako důkaz pro pojišťovnu o platné provedené revizi. Pokud by byl dokument při poruše elektroinstalace zničen (např. kvůli požáru), žádejte kopii dokumentu od firmy, která revizi prováděla.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7182 (magazinostrava.cz#144)


Přidat komentář