Zednické práce a rekonstrukce Frýdek Místek, Ostrava

Stále je co modernizovat. Nemusíte však zůstávat jen u vylepšování a rekonstrukce. Nedostačují-li Vám již místnosti, co do velikosti, kapacity, můžete se pustit do stavby nového domova. Přizvat si pak lze kvalitního a zkušeného zedníka.

Sice se v řadě domácností najdou zruční a šikovní kutilové, co věci vyspraví, smontují, přidělají apod. Na odbornější práce je však dobré si najmout znalého řemeslníka daného oboru a zbytečně neexperimentovat. Všestranný zedník dokáže kvalitně nejen omítnout, ale také u něj můžete poptávat ucelené práce, třeba i hrubou stavbu, položení základové desky, rekonstrukci domu, bytu aj.

Základová deska

Základová deska je stěžejním stavebním komponentem nejen u zděného, ale také montovaného objektu a dřevostavby. Zbudování základové desky není jen pouhé vybetonování, jak by se mohlo na první pohled zdát. Betonáž desky je v podstatě již finálním krokem, kterému předchází celá řada dílčích, na sebe navazujících, činností. Než budete moci pokračovat v dalších krocích a pokročit ve výstavbě nosných zdí a příček na základovou desku, firma se stran základové desky postará například o výkop jednotlivých základových pásů – pokládku zemnícího pásku – vybetonování základových pasů – instalaci průchodek pro následné přípojky inženýrských sítí – dodávku, položení kanalizace – přípravu podloží samotné desky a samozřejmě vybetonování základové desky.

Hrubá stavba

Dalším „základem“ objektu je tzv. hrubá stavba. Zde je třeba rozhodně nešetřit na volbě stavebního materiálu. Tím však máte zaručenou polovinu úspěchu. Druhou polovinou je precizně provedená hrubá stavba. I zde máte možnost se pustit do hrubé stavby svépomocí, nebo oslovit zkušenou profesionální firmu. Při hrubé stavbě je třeba nejen znalostí z oboru zednického, ale hned několika řemesel. Vedle kvalitně odvedené práce, kterou můžete u profesionálů očekávat, je zde i rychlost hotového díla.

Hrubá stavba – co obnáší

Chcete si objednat řemeslníky na hrubou stavbu? Jaké veškeré práce můžete od firmy očekávat? K hrubé stavbě neodmyslitelně patří vytyčení budoucí stavby, položení již výše zmíněné základové desky, stavba obvodového zdiva, výstavba stropu, zbudování střechy

Realizace hrubé stavby

Pojďme se blíže podívat, jak probíhá realizace hrubé stavby. Prvním krokem je tedy vytyčení, zaměření stavby. Následuje fáze, kdy je zapotřebí zemních a výkopových prací. Touto fází v podstatě začnou práce na zbudování základové desky. Důležitým krokem je také položení hydroizolace pod obvodové zdivo. Díky hydroizolaci dojde k zabránění prosakování vlhkosti do domu. A na hydroizolaci pak přijde první várka cihel. Další fází je tak vyzdění obvodových zdí a osazení nadokenních překladů. Po této fázi dochází ke stavbě stropu i střechy. Základem stropu je tzv. věnec. K finálním krokům patří nadezdívka, uchycení pozednice, montáž krovů, vytvoření základu pro položení střešní krytiny.

Rekonstrukce bytu a domu

rekonstrukci se může rozhodnout, ať už nejste spokojeni se stávajícím řešením bytu, domu, nebo je stav místností natolik neutěšený, že Vám rekonstrukce může přinést každoroční úsporu financí. Rekonstrukce je vždy spojená s výdaji, mnohdy velkými. Obrátíte-li se na odborníky, pak Vám mohou pomoci výdaje snížit, a to odborným poradenstvím. Mohou Vám doporučit ten nejvhodnější materiál pro splnění Vašich představ finančních, funkčních i estetických. K nejčastějším rekonstrukčním pracím patří rekonstrukce bytového jádra, koupelny, kuchyně, ale také rekonstrukce podlahy, střechy, izolace, zateplení, omítky aj.

Zateplení domu

Jednou z rekonstrukčních prací, které jsme výše zmínili je oblast zateplení. Právě díky zateplení můžete v rámci každé topné sezóny ušetřit. Zvláště, pokud bydlíte ve starší zástavbě, starším domu, stojí možnost zateplení minimálně za zvážení. Není-li Váš dům dostatečně zateplen, musíte bohužel počítat s velkými úniky tepla. Pozvěte si k Vám domů odborníky na zateplení, kteří zhodnotí současný stav Vašeho objektu. Možná, že budete překvapeni jejich sdělením. A ještě větší překvapení pozitivního charakteru Vás bude čekat, až obdržíte první vyúčtování za teplo, které Vám přijde po provedeném zateplení. Uspořenou částku můžete investovat mnohem smysluplněji, než peníze doslova házet otevřeným oknem ven.

Další rekonstrukční práce

Čas, únava materiálu, působení vnějších vlivů, Vaše používání, tak nejen tyto faktory se podepíšou na životnosti a trvanlivosti stavby. Žádná stavba, byť by byla postavena sebepečlivěji, nevydrží věčně. Dříve, nebo později nastane čas, kdy bude potřeba v menší, či větší míře nějaké té opravy, rekonstrukce. U specializované firmy si můžete nechat zrekonstruovat omítku, a to vnější i vnitřní. Budete-li uvažovat o přestavbě, vylepšení bydlení a současně zvýšení ceny objektu na trhu s nemovitostmi, pak pro Vás může být zajímavá přestavba bytového jádra. Můžete poptávat kompletní přestavbu koupelny, kuchyně, nebo částečnou. Záleží na Vaší představě, ale také financích. Nutno však podotknout, že částečná rekonstrukce nevyřeší problém s výskytem plísní, které jsou příznačné pro umakartová jádra.

Zednické práce

V podstatě veškeré výše zmíněné práce provází práce zednické. Bez zednických prací byste se jen těžko obešli, ať už byste chtěli modernizovat, rekonstruovat, či stavět. Pod zednickými pracemi se ukrývá nejen výstavba obvodového zdiva, příček, vnitřní a vnější omítka. Zednické práce jsou důležité při již zmíněné rekonstrukci koupelny, kuchyně, ale také při pokládce dlažby, obkladů aj. Mnohdy se zednické práce prolínají s pracemi jinými, v tomto případě obkladačskými. Není pak výjimkou, že mezi zedníky najdete takové, kteří ovládají hned několik řemesel. Díky tomu nebudete muset shánět jednotlivé řemeslníky konkrétního oboru. „Vystačíte“ si s jedním všestranným řemeslníkem.

Pokládka obkladů a dlažeb

Současná nabídka obkladů a dlažeb je široká, nejen co do typu, vzhledu, ale i materiálu. Je pryč doba, kdy byla možnost si vybrat jen jednoho, či dvou druhů obkladů, a ještě k tomu se jednalo o nesehnatelný sortiment. Pokud tuto dobu pamatujete, nebo jste se přestěhovali do postaršího bytu, domu, pak si můžete udělat radost a díky dlažbě a obkladům proměnit předsíň, koupelnu, toaletu, kuchyni. Obklady a dlažby nevybírejte jen podle barvy a líbivosti. Určitě si všímejte také parametrů a vlastností. Ne každá dlažba a obklad je vhodný pro konkrétní místnost. I s výběrem, nejen samotnou pokládkou, Vám může pomoci Vámi vybraná zednická firma. Nevhodně zvolená dlažba, by se také mohla promítnout v tom, že budete muset za určitou dobu dlažbu vyměnit. Profesionální zedník Vám tak může ušetřit finance, čas i nervy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7171 (magazinostrava.cz#31)


Přidat komentář