Rande v restauraci - na co nezapomenout

První rande má vliv na další pokračování vztahu. Proto je důležité vybrat vhodné místo k uskutečnění schůzky. Jednou z možností je strávení hezkého večeru v příjemné restauraci. Malou pozorností také nic nezkazíme.

Kam na schůzku?

Restaurace bývají oblíbeným místem setkání. Hlavně pokud se jedná o schůzku s neznámou nebo nám vzdálenější osobou, jsou tato místa vyhledávána pro možnost konverzace na neutrálním místě. Takto se setkáváme jak pracovně, tak soukromě. Pokud si restauraci vybereme jako místo schůzky s potenciální partnerkou či partnerem, zvažme důkladně volbu podniku.

Výběr restaurace

Čím více známe osobu, s kterou se domlouváme na** návštěvě restaurace**, tím je náš výběr snazší. V dnešní uspěchané době s širokými možnostmi komunikace je však stále častější seznamovat se prostřednictvím inzerátu. Pokud nejste podobně jako já příznivcem dlouhého psaní a souhlasíte, že osobní setkání je nejlepší možností vzájemného poznání, budete se chtít s dotyčnou osobou brzy sejít tváří v tvář. Přesto i z pár informací se dá usoudit, jaký typ podniku náš společník či společnice mají rádi. Toto zjistíme nejen podle** sociálního zařazení**, nýbrž také podle zaměstnání a zájmů. Osoba s nadprůměrným příjmem, která pracuje na manažerské pozici, bude navyklá určitému stylu, v jakém se ve svém osobním a pracovním životě denně pohybuje. Tady bych doporučil volbu luxusnějšího stravovacího zařízení. Naopak člověk, který běžně do lepších restaurací nechodí, může být zaskočen a nemusí být vhodně oblečen. Výběr podniků záleží také od věku zvaného. Starší lidé budou častěji než mladí upřednostňovat tišší a komornější prostředí. Je lepší, když navštívíme známou restauraci, kde můžeme svému hostu doporučit jídlo z vlastních zkušeností a kde jsme si jisti pohotovou a milou obsluhou.

Vhodný dárek

Darování vhodného dárku bude určitě vítanou pozorností. Ten vybíráme podobně jako** vhodnou restauraci** podle společenské situace a zájmů obdarovávaného. Příliš jednoduchý dárek může v určitých situacích působit komicky. Naopak volbou příliš drahé věci uvedeme dotyčného do rozpaků. Dárek dáváme zpravidla hned při setkání.

Co po večeři?

Pokud jsme v restauraci strávili hezký večer, je slušné ženu doprovodit domů nebo k dopravnímu prostředku. Nic nám přitom nebrání domluvit se na následujícím setkání. To se nám již bude lépe organizovat, protože budeme již dotyčného lépe znát a vědět, kde se cítí dobře.

Příprava schůzky

Připravit příjemný večer tomu druhému není vždy jednoduchou záležitostí. Obzvlášť složité to je při první schůzce, při které na nás může působit tréma a budeme muset mnozí zvládnout i počáteční nesmělost. Výběr dobrého podniku a vhodného dárku je neméně důležitý jak zvolení zajímavého konverzačního tématu a naše celkové chování. Měli bychom vážit svá slova, proto není vhodná přílišná konzumace alkoholu. Ač se člověk po pár skleničkách vína uvolní, s padajícími zábranami přestává kontrolovat svá slova. Nevhodně utroušená věta u někoho vyvolá úsměv na tváři, u jiného však může být chápána urážlivě.

 

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7188 (magazinostrava.cz#16)


Přidat komentář