Autoškola - Ostrava, Frýdek - Místek

V dnešní době není ani tak problém najít autoškolu v Ostravě, která by Vám umožnila výcvik řízení motorových vozidel. Jste-li však studentem, nebo si nemůžete dovolit najednou uhradit celé kurzovné, pak se Vám výběr autoškol značně zúží.

 

Na jedné straně je potřeba být aktivním řidičem pro pracovní, ale i osobní oblast. Na druhé pak vstupní investice nutné pro výcvik, které Vám mohou bránit v tom získat řidičské oprávnění, a s tím souvisí i míra šance na trhu práce. V takovou chvíli oceníte nejen profesionální, ale individuální přístup autoškoly, která Vám například nabídne splacení výcviku formou splátek, nebo slevu vztahující se na studenty.

Autoškola – Ostrava

Jste-li z Ostravy, pak pro Vás máme hned dvě potěšující zprávy. Nejenže zde najdete zavedenou autoškolu se zkušenými instruktory, u které se můžete přihlásit na výcvik řízení motorových vozidel skupiny “B“. Současně autoškola vychází vstříc těm zájemcům, kteří by chtěli, či potřebovali uhradit kurzovné ve splátkách. A jste-li studentem, pak můžete využít zajímavé slevy. V neposlední řadě Vás čeká možnost zápůjčky všech potřebných učebních pomůcek pro výcvik, což se opět pozitivně promítne do celkové částky Vašich výdajů za kurzovné. Veškeré uvedené výhody v Ostravě nabízí Autoškola Petr Gach, viz http://www.autoskolapetr.cz/. Kromě výcviku se také můžete přihlásit na kondiční jízdy, které Vám dodají na jistotě v řízení, pokud jste například delší dobu neseděli za volantem. Určitě Vás také potěší informace o možnosti přizpůsobení jízd podle Vašeho volného času, což oceníte, ať už jste v pracovním poměru, studujete, nebo jste na mateřské dovolené aj. S instruktorem se také můžete dohodnout, že Vaše jízda začne v místě Vašeho bydliště, abyste se případně nemuseli plahočit přes celé město. Více informací o nabídce můžete prodiskutovat na tel: +420 608 726 851. Dotazy můžete také zaslat na e-mail: petr.gach@email.cz.

Autoškola Petr Gach

Řidičský průkaz skupiny “B“ pro autoškolu v Ostravě

Snad nejpočetnější skupinou vozidel, které můžete spatřit na našich silnicích, dálnicích, jsou osobní vozidla. V dnešní době je potřeba mít osobní vůz, či spíše být schopen ho řídit, nezbytností po pracovní i soukromé stránce našeho života. Stále častěji se za zaměstnáním cestuje. A i v případě, že Vaše práce je ve městě, kde žijete, se můžete setkat se vzrůstajícím požadavkem zaměstnavatelů na aktivní řízení zaměstnanců. V rámci samotné práce můžete být vyslaní na služební cestu, kdy se bez platného řidičského průkazu jen těžko obejdete. A vezmeme-li v úvahu také fakt, že v dnešní době není nic jistého, ani záruka udržení si práce, pak mít v kapse řidičský průkaz je výhodou, kterou oceníte při výběrovém řízení, kdy můžete získat cenné body navíc ve Váš vlastní prospěch. I když získání řidičského průkazu není žádnou korunovou záležitostí, kdy může částka za výcvik pro někoho znamenat v podstatě celý plat, přesto se nejedná o vyhozené peníze, ale promyšlenou investici do budoucnosti.

Výcvik řízení motorových vozidel – doba výcviku v Ostravě

Finance nejspíš nebudou jedinou otázkou, která Vás ve spojitosti s výcvikem řízení motorových vozidel skupiny “B“, napadne. Jak je to s dobou výcviku? Zde vám může Vámi vybraná autoškola nabídnout možnost klasického výcviku, který trvá zhruba 6 – 10 týdnů. Můžete si však také požádat o tzv. rychlokurz sk. B“, který Vám zabere 3-4 týdny. V případě, že byste měli o rychlokurz zájem, zaplatíte o něco vyšší částku. U rychlokurzu nesmí být opomenuta žádná část teoretického a praktického výcviku, ale musí za kratší dobu do něj vměstnat veškeré předávané informace, včetně praktických jízd. Což samozřejmě pro Vás znamená intenzivnější výcvik přinášející sice kratší dobu výcviku, co do počtu dnů, ne však hodiny, jako takových. I tak je však rychlokurz velmi výhodný na příklad v tom směru, potřebujete-li získat řidičské oprávnění dříve atd.

Výcvik řízení motorových vozidel skupiny “B“ v Ostravě

Než se budete moci účastnit výcviku řízení motorových vozidel, budete muset splnit náležité podmínky. Těmi je myšleno vyplnění žádosti o řidičské oprávnění, a dále Vaším obvodním lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti. Oba dva dokumenty můžete získat u Vámi vybrané autoškole, ať už formou osobního předání, nebo stažením z jejich webových stránek, mají-li je k dispozici. Jakmile budete mít dokumenty připravené, pak již jen zbývá se domluvit na způsobu úhrady kurzovného, a termínu začátku výcviku. Vyhlášení nejbližších kurzů může mít autoškola vyvěšené na svých webových stránkách, včetně časového rozvrhu. Pokud by se stalo, že již kurz běží, a další zatím není uveřejněný, stačí se v autoškole domluvit na zapsání do příštího, nově začínajícího. Pro výcvik řízení motorových vozidel budete potřebovat učební pomůcky, které oceníte nejen při samotné výuce, ale také v rámci Vašeho samostudia, kdy poté po ukončení výcviku bude následovat složení zkoušek z teoretické i praktické části. Mezi autoškolami najdete takové, které Vám učební pomůcky zapůjčí, tudíž Vám odpadne jejich shánění, včetně pořizování. Na Vás „jen“ bude docházet v určené termíny na výuku a výcvik, abyste splnili všechny předepsané body kompletního výcviku.

Autoškola Petr Gach

Kondiční jízdy autoškola Ostrava

Změna zaměstnání, odchod na mateřskou dovolenou, dopravní nehoda, či jiné okolnosti mohou být důvodem, proč někteří aktivní řidiči omezí svůj čas strávený za volantem, nebo ho dokonce sníží na minimum, kdy prakticky neřídí vůbec. Čím se však prodlužuje doba od posledního řízení, tím bohužel ubývá praktických zkušeností, které je možné posílit a získat jen při samotné praxi, tedy jízdě. Při řízení vozidla nestačí jen teoreticky znát, ale také tzv. mít v rukou volant, mít ho osahaný. Jinými slovy, byť i sebelepší dovednosti o pravidlech silničního provozu Vám nezaručí, že se při řízení nesetkáte se situací, která není v učebnici podchycena. Navíc při samotném řízení není čas na dlouhé rozmýšlení, ale je nutné de facto ihned jednat, zvolit to nejlepší řešení, které může být kolikráte intuitivní.

Výhody kondičních jízd v Ostravě

Tu správnou intuici, stejně tak sebejistotu v řízení, však nevyčtete, ale získáte „na silnici“. Pro takové účely, kdy si buď nevěříte, že byste byli schopni sami jet, nebo jste již nějaký ten pátek neřídili, můžete využít jedné z výhodných služeb autoškoly, kterou jsou kondiční jízdy. Nemusíte mít vůbec žádné obavy, že byste snad přišli již o Váš získaný řidičský průkaz, pokud by instruktor při první kondiční jízdě shledal, že máte rezervy, respektive co dohánět. Bude záležet čistě na Vás, zda Vám bude stačit jedna, nebo třeba deset kondičních jízd. Účelem je, abyste zase nabyli tolik potřebné jistoty v řízení, a dostali obrazně řečeno volant do ruky. Samozřejmě můžete dát na doporučení Vašeho vybraného instruktora, zda z jeho profesního hlediska, jste již připraveni na samostatnou jízdu, nebo by to raději ještě chtělo pár kondičních jízd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7221 (magazinostrava.cz#168)


Přidat komentář