Grafické práce a webové stránky - Ostrava

Zajímáte se o to, jak vytvořit internetové stránky tak, aby čtenáře zaujaly? Chcete, aby na Vašich stránkách lidé skutečně nakupovali? Co je důležité vědět o tvorbě webových stránek a jak uživatelé prohlíží obsah?

Za vytvořením kvalitních webových stránek stojí mnoho práce. Jde Vám o vysokou návštěvnost stránek nebo především o to, aby se zboží z Vašich stránek prodávalo a aby lidé četli obsah Vašich stránek? Myslete na to, že většina uživatelů pouze prolétne obsah stránek a během velice krátké doby se rozhodne, zda investuje svůj čas do podrobnějšího pročtení stránek nebo stránky opustí. Využijte tuto chvíli a nabídněte čtenářům to, co skutečně chtějí. Nechte si vytvořit profesionální internetové stránky, na kterých budete moci prodávat své zboží, nabízet služby nebo cokoliv jiného. Oslovte zkušenou firmu, která Vám právě toto zajistí.

Grafické práce a webové stránky – Ostrava

 

  • Grafické návrhy, tvoření webových stránek, zpracování reklamních materiálů a předmětů
  • Prodej, servis a instalaci výpočetní a kancelářské techniky pro firmy, instituce i běžného zákazníka.
  • Vedení účetnictví.
  • Organizace a dodávka vybavení na kulturní, vzdělávací a sportovní akce.
  • Prodej sportovního vybavení s důrazem na cyklistiku a lyžování.

Tvorba webových stránek

V současné době je nezbytné, aby měly firmy kvalitní webové stránky. Vzhled webových stránek může být pro zákazníka prvním impulsem, zda se začte do informací nebo stránky okamžitě opustí. Věnujte dostatečný čas tvorbě webových stránek, jejich designu a přehlednosti. S tvorbou webových stránek se můžeme obrátit na zkušenou firmu, která vytvoří webové stránky přesně podle našich představ. Před tím, než zadáte své požadavky je však nutné promyslet několik základních věcí.

První krok ve tvorbě webových stránek

webové stránky - Ostrava

Před tím, než začnete sami tvořit webové stránky nebo zadáte tuto zakázku firmě, si promyslete následující body.

Za prvé je nutné přemýšlet o tom, kdo bude cílová skupina Vašich webových stránek. Pro koho budou vaše stránky určeny? Nabízíte sportovní zboží, vytváříte stránky pro Váš hotel nebo něco jiného? Přizpůsobte svůj web, co nejvíce Vaší cílové skupině. Na základě cílové skupiny je potřeba přizpůsobit styl internetových stránek, grafiku a obsah. Obsah informací musí být přirozený, srozumitelný a čtivý.

Jaký má být obsah stránek

Čtenáře vždy zaujme kvalitní, zajímavý a aktuální obsah stránek. Zaujmete-li své čtenáře, budou se na vaše stránky vracet a odkazovat. Při tvorbě textu je potřeba myslet na čtivost, jednoduchost textu a vyvarování se pravopisným chybám. Použitý jazyk musí korespondovat s cílovou skupinou uživatelů.

Jaký má být název domény

Název domény volte vždy co nejjednodušší. Jednoduchý název je pro uživatele dobře zapamatovatelný. Navíc podle jednoduchého názvu Vás uživatel snáze identifikuje. Ideální název je krátký, jednoznačný a srozumitelný. V případě, že je název Vaší domény víceslovný, je možné napsat jej bez mezer nebo slova oddělit pomocí spojníku.

Když jste promysleli tyto otázky je potřeba zaměřit se na další. Promyslete, kdo převezme zodpovědnost za vedení a komunikaci Vašich stránek. A kdo bude plnit obsah. Nyní je potřeba najít firmu, která vytvoří kvalitní stránky. Dále Vás bude zajímat, kolik webové stránky budou stát a jaký bude termín dodání stránek.

Jaké jsou zásady pro tvorbu webových stránek

Při tvorbě webových stránek je potřeba tvořit kvalitní obsah určený pro čtenáře.

Jaké jsou zásady tvorby obsahu

Články na internetu se liší od těch novinových. Lidé čtou z obrazovky stále pomaleji než z tištěných médií. Tomuto je potřeba přizpůsobit obsah webových článků.  Zde je několik typů pro psaní webových článků:

Snažte se nepoužívat podmiňovací způsob a trpný rod. Omezte texty v infinitivu a ukazovací zájmena. Snažte se nepoužívat analogie a nadsázku, nepřirovnávejte a nepoužívejte klišé. Závěry se snažte podložit statistikou. Nepoužívejte jednoslovné věty. Vyhněte se ironii a sarkasmu. Buďte pozitivní.

Jak lidé čtou na internetu

webové stránky - Ostrava

Většina návštěvníků odchází z webových stránek, aniž by si cokoliv přečetla. Většina návštěvníků obsah stránek nečte a pouze skenuje očima jejich obsah. Z Vašich stránek čtenář přečte jen 20 %. Pokud na stránkách není nic, co by návštěvníka zaujalo, odchází pryč. Důležité je tedy najít způsob, jak návštěvníka zaujmout. Co čtenáře zajímá, jako první jsou titulky. Čtenář se nejdříve zaměřuje na titulek článku a podle něj se rozhoduje, zda bude číst dál. Titulky čte pětkrát více lidí, než samotný text. Titulky musí obsahovat sdělení. Každý titulek musí nabízet čtenáři určitou informaci.

Po přečtení titulku se čtenář zaměřuje na anotace. Obsah textu shrnutý do 2 až 3 vět, čtenáře buď zaujme nebo naopak zjistí, že text není pro něj vhodný. Poté přichází na řadu fotografie. Čtenář si celý text prolétne přečtením podnadpisů, odkazů a tučně zvýrazněných slov. Takto si udělá představu o obsahu a umístění informací v textu. Zarazíme se u tučných zvýraznění a podtržených odkazů. Co nás většinou zaujme nejvíce, jsou nečíslované seznamy s krátkými položkami.

Jak zaujmout čtenáře ke čtení obsahu

Když chcete, aby si návštěvník Vašich stránek přečetl text, buďte struční a srozumitelní. Piště o tom, co čtenáře zajímá. Myslete na vhodnou strukturu textu a správnou formu. Při řazení informací použijte model obrácené pyramidy. To znamená, že to nejdůležitější uveďte hned na začátku a také na začátku každého titulku, mezititulku, odstavce a věty. Webový text je dobré začít celkovým shrnutím. Poté se pokračuje nejdůležitějšími informacemi. Poté se uvádějí méně důležité informace a větší detaily. Snažte se také dát každému textu přínos, aby se uživateli vyplatilo investovat do něj čas na čtení.

Grafické práce

Hledáte firmu na grafické práce? Co vše Vám tyto firmy mohou nabídnout? Jedná se např. o vytvoření loga firmy, tiskoviny a letáky, vizitky, potisky reklamních předmětů, produktové obaly nebo jiný design.

Logo firmy

Tak za prvé, každá firma by měla mít vytvořené své jedinečné logo, které ji bude reprezentovat. Kvalitní je logo je jednoduché, atraktivní, zapamatovatelné a odpovídá Vašemu oboru. Čím jednodušší Vaše logo bude, tím lépe. Vaše logo musí jít zmenšit i na vizitku a podobně. Při takovémto zmenšení musí být logo stále čitelné.

Kvalitní logo je také originální. Logo by mělo být vizuálně vyvážené. Kvalitní logo bude mít jistě přínos pro fungování firmy. A tak si najděte firmu, která provede dobré a originální zpracování.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7230 (magazinostrava.cz#188)


Přidat komentář