Kompostování odpadů

Účelem kompostování je odbourání organických substancí z odpadu a převedení na stabilní humusové látky.

Podstata kompostování odpadů

Podstatou tohoto procesu je rozklad organické substance pomocí aerobních mikroorganismů v přítomnosti O2. Organická substance a kyslík slouží jako zdroj energie pro mikroorganismy a další část uhlíku mikroorganismu se váže a uvolňuje jako CO2.

Kompostování odpadů umožňuje vrátit původní materiály do přirozených potravních cyklů - dochází k zneškodnění škodlivých látek nebo přeměně na nové materiály - snížení objemu odpadů až o 30 %.

Smyslem kompostování je vyrobit humusové látky podobné půdnímu humusu a získat tak rostlinné živiny.

Vyrobený kompost je pak stabilizovaná, nepáchnoucí, hnědá až černá homogenní hmota, drobtovité až hrudkovité struktury, bohatá na humusové látky a rostlinné živiny.

Chcete-li poradit v této složit problematice odpadového hospodářství, zajistěte si odpadového hospodáře, který Vám poskytne komplexní poradenskou činnost.

Odpadový hospodář

Kontaktujte se u společnosti Energom Projekty a.s, poskytující komplexní služby odpadového hospodáře , řídící se dle stanoveného zákona o odpadech.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id32156


Přidat komentář