Optimalizace webu a webové stránky - Ostrava

Jak mají vypadat kvalitní internetové stránky? Jak vytvořit zajímavý obsah internetových stránek? Jak dobře prodávat zboží a služby na internetu? Zajímají Vás odpovědi na tyto otázky? Tak čtěte dále.

Chcete pro svou firmu kvalitní webové stránky? Najděte si firmu, která má s tvorbou webových stránek zkušenosti a ví, jak nejlépe stránky zpracovat pro potřeby zákazníků. Kvalitní webové stánky musí být použitelné a přístupné. Stránky musí být jasné, intuitivní a musí se snadno načítat. Stránky se musí také zobrazit na velkém množství prohlížečů. Obsah Vašich stránek musí být zajímavý, jasný a stručný. Nabídněte uživatelům takový obsah, který budou chtít číst. Nechte si vytvořit takové stránky, kde se budou čtenáři snadno orientovat, nakupovat a často vracet. Tvorbou profesionálních webových stránek se zabývá firma pana Ivana Petřvalského z Ostravy.

Optimalizace webu a webové stránky – Ostrava

webové stránky - Ostrava

Tvorbou webových stránek pro jednotlivce i firmy se zabývá firma pana Ivana Petřvalského. Nechte si zhotovit své internetové stránky u profesionálů a můžete si být jisti tím, že Vaše firma bude na internetu vidět. A co Vám zde mohou nabídnout?

 • Konzultace a výběr podkladů
 • Zpracování grafického návrhu
 • Zpracování zdrojového kódu
 • Optimalizace kódu pro vyhledávače
 • Zpracování textů a fotografií
 • Statistika návštěvnosti

 • Registrace domény a hostingu

 • Registrace do katalogů – budování zpětných odkazů

Pro získání více informací, kontaktujte pana Ivana Petřvalského zde: Podroužkova 1683/11, Ostrava-Poruba, 70800, telefonní číslo: +420 774 361 091, e-mailová adresa: ivan.petrvalsky@gmail.com, internetové stránky: http://www.web-pro-vas.cz/. Navštivte internetové stránky této firmy, kde si můžete prohlédnout ukázky již zhotovených webových stránek.

Kvalitní webové stránky

webové stránky - Ostrava

Kvalitně zpracované webové stránky jsou vizitkou každé firmy. U webových stránek je důležitá jejich použitelnost a přístupnost. Použitelnost znamená, jak jsou stránky jasné, intuitivní a jak rychle se načítají. Přístupnost popisuje, jak jsou internetové stránky přístupné a kolik návštěvníků si je může zobrazit a pracovat s nimi. Přístupnost je spojena s technickými možnostmi (připojení, prohlížeč, velikost obrazovky).

Kvalitní webové stránky jsou takové, které jsou maximálně použitelné a přístupné. Když si chcete nechat zhotovit internetové stránky, najděte si firmu, která bude schopna nabídnout Vám kvalitní zpracování stránek.

Jaký má být obsah webových stránek

Při tvorbě obsahu internetových stránek je důležité promyslet, kdo je Vaší cílovou skupinou. Jakmile si ujasníte, pro koho své internetové stránky tvoříte, je důležité této cílové skupině stránky plně přizpůsobit. Snažte se co nejvíce vžít do role svého zákazníka a práci na Vašich internetových stránkách mu co nejvíce zjednodušte. Získávejte informace o Vašich návštěvnících a přizpůsobujte jim Váš web. Pomocí počítadel a anket můžete zjistit něco více o Vašich návštěvnících. Např. navštěvují lidé Váš web pravidelně? Chodí na Váš web více muži nebo ženy? Kolik jim je let? Snažte se psát o tom, co lidi zajímá a nabídněte zákazníkům to, co chtějí. Při tvorbě obsahu je nutné psát jednoduše a jasně. Přizpůsobte obsah Vašich webových stránek tomu, jak lidé na internetu čtou a zpracovávají informace.

Jak lidé na internetu čtou

Ukázalo se, že lidé na internetu nečtou, obsah stránky pouze skenují očima. Čtenář se nejdříve potřebuje ujistit, že našel informace, které hledá. Teprve potom je ochotný věnovat svůj čas čtení obsahu. Čtenáři se nejdříve zaměří na titulky, anotace, fotografie a podtitulky. Poté jsou pro čtenáře důležité podnadpisy, odkazy, tučně zvýrazněná slova. Co nejvíce upoutá čtenářovu pozornost, jsou nečíslované seznamy s krátkými položkami.

Když chcete, aby lidé obsah Vašich stránek skutečně četli, dodržujte několik zásad.

 • Obsah musí být stručný a srozumitelný
 • Obsah musí být zajímavý
 • Zvolte vhodnou strukturu textu a správnou formu
 • Zvolte správné řazení informací
 • Text musí mít přínos

Lidé čtou z obrazovky stále pomaleji než z tiskovin. Čas na přečtení tak věnují pouze těm stránkám, které se jeví jako důvěryhodné. Co čtenáře naopak ihned odradí je nevhodně napsaný text, špatná struktura a nevhodná grafika.

Jaký má být vzhled internetových stránek

webové stránky - Ostrava

Neupřednostňujte design Vašich stránek před obsahem. A při tvorbě designu myslete na to, že to, co se líbí Vám, se nutně nemusí líbit ostatním. Proto se raději vyhněte častým obrázkům a křiklavým barvám. Také zvažte použití písma. Méně druhů písma, může působit lépe. Volte standardní druh písma, který má každý na svém počítači. Snažte se dodržet věci, na které jsou lidé zvyklí. Menu řaďte nalevo a logo firmy v levém horním rohu. Snažte se dodržet jasné dělení stránek. Dodržujte nadpisy, krátké odstavce, krátké věty a seznamy.

Jaká má být navigace internetových stránek

Vaše stránky musí mít menu, které bude stále k dispozici, Návštěvník se musí v menu snadno orientovat a musí se z něj dostat na každou stránku Vašeho webu. Před tím, než budou Vaše stránky na internetu, je dobré vyzkoušet je na Vašich známých nebo rodině a pozorně si poslechnout jejich názory.

Jak o sobě dát vědět

K tomu, aby se Vaše stránky objevily na internetu, budete potřebovat doménu. Název domény volte vždy co nejkratší. Jednoduchý a krátký název je pro uživatele dobře zapamatovatelný. Podle jednoduchého názvu Vás uživatel snadno identifikuje. Ideální název musí být krátký, jednoznačný a srozumitelný. Víceslovné názvy je možné psát dohromady nebo oddělit pomocí spojníku.

Jak budou internetové stránky fungovat

Rozhodněte, kdo bude mít zodpovědnost za Vaše internetové stránky. Potřebujete najít zodpovědnou osobu, které bude vést komunikaci na Vašich stránkách a bude plnit jejich obsah.

Jak hodnotíme internetové stránky

Návštěvníci hodnotí internetové stránky podle několika kritérií. Pro uživatele je důležitá přehlednost. Když se návštěvník na Vašich stránkách ztratí, můžete si být jisti, že už sem vícekrát nepřijde. Dále je také důležitá rychlost. Usnadněte rychlost hledání návštěvníkům. Snažte se co nejvíce usnadnit navigaci. Data musí být v přehledné formě. Upravte vzhled stránek, aby byly stránky co nejlépe čitelné a přehledné.

Tvorba webových stránek na míru

Mnoho firem se dnes zabývá profesionální tvorbou webových stránek. Když už si najdete firmu, s kterou budete chtít spolupracovat, promyslete nejdříve několik základních věcí. Před tím než se začnou** webové stránky** tvořit, je důležité určit, kdo bude cílovou skupinou těchto stránek. Podle cílové skupiny se pak přizpůsobí styl internetových stránek, grafika, obsah a jazyk. Součástí Vašich stránek může být také e-shop. Také tvorba e-shopu musí být řádně promyšlená. Chcete svým zákazníkům co nejvíce usnadnit nákup zboží na Vašich stránkách? Tak jej nenuťte do dlouhé registrace, které mnohé odradí. Nabídněte svým zákazníkům co nejvíce možností ve způsobu platby a dopravě. Poskytněte jim osobní odběr a podobně. Spokojený zákazník Vám bude poskytovat dobré recenze a ty zajistí příliv dalších zákazníků. Nechte si zhotovit skutečně kvalitní internetové stránky a nebudete litovat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7231 (magazinostrava.cz#189)


Přidat komentář