Poradenství v oblasti odpadů

Vyznat se v oblasti odpadového hospodářství je poměrné složité, proto je nejlepším způsobem tuto problematiku přenechat odborníkům.

Dle § 39 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. nařizuje legislativa každé právnické či podnikající osobě nakládající s odpady provádět pravidelnou evidenci o způsobu a produkci s nakládanými odpady.

Chcete pomoci s plněním zákonem stanovených povinnosti v oblasti odpadového hospodářství?

Doporučujeme Vám obrátit se na profesionální a komplexní služby odpadového hospodářství společnosti Energom projekty a.s.

Energom Projekty a.s

Jediná akciová společnost Energom Projekty a.s. jež je přímo centrem bezpečnosti práce a požární ochrany v celé České republice, Vám kromě ochraně zdraví při práci zajistí i profesiolnální a komplexní služby v odpadovém hospodářství.

Poradenské a konzultační služby v oblasti odpadů

Pomohou Vám:

  • S odborným plněním zákonem daných povinnosti.
  • S odborným ročnám hlášením o odpadech.
  • S odborným zajištěním přepravy odpadů.
  • S odborným výběrem nádob a kontejnerů na odpad.
  • S odborným poradenstvím v odpadovém hospodářství.
  • S odborným zastoupením při jednání se státní orgány.

Komplexní služby na profesionální úrovní v oblasti odpadového hospodářství Vám rádi zajistíme….Věříme, že i Vy budete spokojeni.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id31486


Přidat komentář