Profesní a osobní koučink Ostrava

Osobní koučink je prospěšný v mnoha profesích, ale i osobním životě. Vlivem moderních technologií a rychlé doby je dost možné, že bude pro každého osobní kouč stejně důležitý jako lékař.

Pakliže je vaším snem získat nové, lepší zaměstnání, pak je tou nejspolehlivější cestou, jak se ke zdárnému konci dopracovat, mít ucelený plán cesty. A ten je možné získat tak, že zkrátka a jednoduše budete spolupracovat s osobním koučem, jež povede vaši cestu k úspěchu. A to přitom nemusí jít o bůhví jak zajímavé zaměstnání. Stačí, že chcete změnit obor, ve kterém pracujete. Změna nemusí být vždy jednoduchá a také je nutno přesvědčit především sebe a pak i okolí (obzvlášť na přijímacím pohovoru), že právě vy jste ti, kteří jsou vhodnými a nejlepšími kandidáty na danou pozici. Toho můžete hravě dosáhnout v případě, že se spojíte s osobním koučem.

Profesní a osobní koučink Ostrava

Koučování je proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v ním zvolené oblasti a způsob, jak si usnadnit život a dojít do cíle rychleji a jednodušší cestou. Základem koučování je víra, že každý má obrovské možnosti, které z různých důvodů plně nevyužívá nebo si je blokuje. Pro výkon profesionálního koučování je třeba rozsáhlé kvalifikace a dlouholeté praxe. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem. Koučování pomáhá výrazně zkvalitnit život koučovaných, včetně jejich profesionality a výkonnosti celých organizací.

Co je práce osobního kouče?

V posledních letech se práce osobního kouče a jeho koučování jaksi rozmohlo a je celkem běžné, obzvlášť ve vyspělých zemích, že každý dospělý v produktivním věku má svého osobního kouče, který ho burcuje k lepším výsledkům, ale i celkově lepšímu žití, spokojenosti se světem, ale i sebou samým. Práce osobního kouče tak spočívá v tom, že každému, s kým spolupracuje, nastaví jakési pomyslné zrcadlo a díky tomu snáze vidíme sami sebe, také naše chyby a situace, na kterých musíme zapracovat. Osobní kouč spolu s námi nastaví cíle, kterých v daném časovém úseku máme zvládnout, a bude dohlížet na jejich dodržování. To vede obecně k lepším možnostem v životě a také nejen rozhodnosti, ale i lepšímu žití.

Plánování jako základ k úspěchu

Často se stává, že my lidé prostě něco chceme, ale nedokážeme pro to skoro nic udělat. Ne že by to bylo až tak běžné, ale často sníme o lepším pracovním místě, kde bychom měli více peněz a také lepší podmínky, jenže dokud o pracovní místo neprojevíme zájem, nezvýšíme si kvalifikaci a vzdělání, aby pro daný obor bylo dostačující, pak nikdy úspěchu nedosáhneme. Odsouváme věci „na potom“ a nikdy se tak k obecné spokojenosti nedostaneme. Nikdy nebudeme šťastní a spokojení, pokud pro to něco neuděláme a tím znamená první krok. Plán a plánování akcí dopředu a jejich následné dodržování je také nejen základem k úspěchu, ale i práce pro osobního kouče.

Motivace jako krok k úspěchu

Dost často by lidé rádi něco dělali, ale nemají k tomu dostatečnou motivaci. Pořád jim v něčem chybí takové nadšení, které by je okamžitě a bezmyšlenkovitě vedlo k tomu, aby se pro práci nadchli a motivace je vedla k úspěchu. Osobní koučové umějí v lidech vzbudit potřebnou dávku motivace a vědí, jak lidé reagují, co vlastně potřebují k tomu, aby se v nich motivace vzbudila. Většinou se tak docílí nejen k lepšímu žití, ale i lepším výsledkům, a také obecným úspěchům v práci. Motivace je nezbytná veličina pro krok kupředu, dosažení potřebných cílů, bez ní se to neobejde.

Vyrovnanost osobnosti je potřeba ke všemu

Co mnozí neúspěšní lidé postrádají, je jakási osobní a vnitřní vyrovnanost. Lidé hodně často mají tendenci se kritizovat a srovnávat s někým jiným, přitom je přímé a detailní srovnávání s někým konkrétním přímo tristní. Každý člověk je individuální a má svoji vlastní osobnost, vlastnosti, vzhled a další, proto také nikdo na světě nemá stejné otisky prstů, což je klíčem k identifikaci. Takže není možné se příliš srovnávat s jinými a tím zatracovat vlastní osobnost. Člověk by měl pracovat na svojí vlastní osobnosti, vážit si sebe samého a v případě nespokojeností s jistou částí svého já, na něm zapracovat. To vede k obecně lepší spokojenosti, vyrovnanosti a jako nezbytný základ k harmonizaci nejen osoby, ale i prostředí, ve kterém žije. Osobní trenér vede i v této oblasti dost podstatně k úspěchu a většinou učí osoby, jak si sami sebe více vážit, jak být spokojen s vlastními úspěchy a být pyšný na to, čeho bylo dosaženo s tím, že není nutné se ohlížet na neradostné situace, ale spíše se z nich poučit a jít dál.

Profesní koučink Ostrava

Snad nejčastěji se lidé obrací na osobního kouče v oblasti profesní. Mají obavy z toho, že na novém pracovním místě neuspějí, že nezískají vytouženou pozici, i když chtějí a že nedosáhnou potřebných výsledků v práci, protože nově nastavené cíle jsou nereálné. Ano, pokud si neustále budete opakovat to, že ničeho nedosáhnete, pak se tak také bohužel stane. Proto pokud chcete daných výsledků s přehledem dosáhnout, musíte to udělat jinak, prostě zcela jinak, než doposud. S tím vám hravě pomůže právě osobní trenér, který s vámi bude rád pracovat a vést vás k výsledkům, které chcete. Je nutno si uvědomit, že i malé kroky, pokud se pravidelně dělají, jsou v globálním měřítku velké. Jakmile tak chcete udělat něco pro sebe, je potřeba v této oblasti na sobě detailně zapracovat.

Uplatnit svůj vlastní potenciál

Lidé mají často problém s uplatněním vlastních zkušeností, vzdělání a umem. Kolikrát se podceňují a raději se nechávají strhnout davem a jsou jako poslušné ovečky ve stádu, které však nikdy nebudou ničím nápadné, výrazné a tak i vzácné. Jsou lidé schopní, ale z nějakých důvodů svůj potenciál raději schovávají, což je hrozná škoda a pro formování osobnosti i škodlivé. Ne sice nějak zvlášť, ale neuplatnění vlastního potenciálu může snadno vést k demotivaci, roztříštění silné osobnosti a tak spíše k vnitřní záhubě, než úspěchu. K tomu by měl osobní kouč výrazně pomoci a odvrátit tak případné zlo na stranu vlastních schopností.

Jak se správně rozhodnout?

Každému se snad již v životě několikrát stalo, že se rozhodoval mezi dvěma možnostmi a nevěděl, pro kterou se rozhodnout. To je častý problém, ale snáze se vyřeší, pokud dotyčný bude mít k dispozici osobního kouče, jež jej povede k tomu, aby jeho rozhodování bylo snazší a znatelnější. Tím vedlo k obecnému úspěchu. Osobní koučink je tu od toho, aby vedl ke správnému rozhodnutí, aby dotyčný věděl, jak co nejrychleji zareagovat a dopídit se k cíli.

Osobní koučink jako nutná potřeba

Není to sice zákonem dáno, ale každý dospělý jedinec by měl mít svého osobního kouče, aby mu pomáhal vést spokojenější, vyrovnanější život a celkově být spokojen. V dnešní uspěchané době to není jednoduché, ale nikdy nebude, pokud proti tomu nic neuděláme. Je potřeba se umět rychle a co nejdříve rozhodnout, motivovat se k lepším výkonům a lepším možnostem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7234 (magazinostrava.cz#223)


Přidat komentář