Termografické měření úniku tepla Ostrava

Nejspíš se nenajde nikdo, kdo by vítal vzrůstající ceny energií. Nemusíte však jen tak nečinně sedět a čekat, jaká výše sumy bude tentokrát na vyúčtování. Termografické měření Vám umožní snížit náklady, a nejen to.

Jednou ze stěžejních výhod termografického měření je snížení nákladů na spotřebu plynu, elektřiny i dalších energií. Budete moci zajistit efektivní využití energií. Jedná se o bezkontaktní metodu, při které je využíváno pro naše oko neviditelného infračerveného záření. Díky němu lze změřit, zjistit povrchovou teplotu jednotlivých úseků. Termografické měření odhalí veškerá kritická místa Vašeho domova, kudy Vám zbytečně uniká teplo, za které draze platíte.

Možnosti termografického měření úniku tepla

Díky termografickému měření je možné zjistit tepelné úniky, a to přes překlady nad okny, dveřmi – přes okna – přes železobetonový věnec – přes sokl budovy – přes podhledy – přes balkóny aj.

Unikající teplo – problém nejen postarších domů

Unikající teplo není jen problémem postarších zástaveb, domů, bytů. Týká se i novostaveb. Viníkem tak může být jednak únava materiálu, zub času, působící vnější vlivy, ale také lidský činitel. Termografické měření můžete poptávat, bydlíte-li v rodinném domku, bytovém domu, panelovém domu. Rozhodně není od věci si nechat Váš objekt před kolaudací, rekonstrukcí, či zateplením změřit termokamerou. A to platí i po uskutečněné rekonstrukci, zateplení. Ceny za energii, respektive výdaje, nejsou zanedbatelnou položkou. Uděláte-li krok k odhalení, nápravě, pak můžete ušetřit významné finanční částky. Těch si pak můžete užívat, místo toho, abyste je doslova vyhazovali z okna ven.

Úniky tepla – příčiny jejich vzniku

Každá stavba má svá slabá místa, která jsou viditelná, ale i skrytá. Na lidském činiteli, v tomto případě, stavební firmě, je, zda vůbec připustí existenci slabých míst, tj. dovolí domu, bytu mít slabá místa, kudy by unikalo teplo. Do značné míry pak zde hraje roli zkušenost stavební firmy, ale také její přístup, pečlivost. Teplo může unikat například nesprávným provedením spár, styků, při nesprávně, nedostatečném zateplením půdy, při nedodržení technologického postupu při instalaci oken, dveří aj. A pomineme-li lidský faktor, pak termokamera může lokalizovat místa úniku tepla, která vzniknou vlivem tzv. tepelných mostů.

Prověření kvality zateplené střechy

Nechali jste si zateplit střechu pro větší tepelný komfort, menší ztráty tepla, menší výdaje v topné sezóně? Jak však zjistit, že zateplení proběhlo na kvalitní úrovni, podle patřičných technologických postupů? Jste-li laici, nepohybujete se ve stavebnictví, pak těžko. Můžete však využít služby v podobě termografického měření. Termokamera může zjistit, zda ve Vašem případě proběhlo zateplení kvalitně, efektivně. V případě, že dojde ke zjištění nesrovnalostí, a Vy se rozhodnete pro krok termografického měření ještě v době, kdy Vám běží záruka, můžete práci stavební firmy reklamovat a požadovat nápravu.

Než dojde na instalaci sádrokartonových desek

Stojíte teprve před zateplením půdního prostoru? Pak i v tomto případě je termografické měření na místě. Termografické měření Vám pomůže předejít nemalým únikům tepla. Ukáže Vám totiž, na která místa se při zateplování zaměřit. Vámi vybraná firma, která pak provede samotné zateplení, bude pak přesně vědět, na který prostor soustředit maximální pozornost. Následné termografické měření pak prověří, zda instalace sádrokartonových desek proběhla podle požadavků, instrukcí, či nikoliv.

Odborné poradenství v rámci zateplení domu

Termografické měření Vám ušetří čas při rozhodování, jakou sílu zateplení zvolit. Nebudete tak muset zbytečně vynakládat více finančních prostředků, než je třeba. A na druhou stranu ani nepodceníte stávající situaci. Termografické měření Vám také ukáže, na jakou část domu je dobré, či spíše nutné, se zaměřit. Díky termografickému měření se pak můžete těšit ze skutečně maximálního možného účinku, které zateplení přináší. Obdržíte zpracovanou dokumentaci zjištěných tepelných mostů, a to včetně pořízených snímků s jednotlivým teplotním označením. A v neposlední řadě budete mít v rukou efektivní a efektní kontrolu nad provedeným zateplením. Termografické měření tak můžete být prevencí i kontrolou zároveň.

Poradenská činnost stavebního technika

Firmy, které se specializují na termografické měření, se liší svojí nabídkou, rozsahem služeb. Můžete se setkat s firmou, která Vám provede „jen“ termografické měření. Jsou však i firmy, které nabízí v balíčku služeb také poradenskou činnost zkušeného stavebního technika. Jeho služby oceníte po obdrženém měření, tj. zprávě, která vypovídá o zjištěném stavu. Stavební technik Vám může díky svým znalostem, zkušenostem poradit, jaké by měly být Vaše následující kroky. Kroky, které směřují k úspoře Vašich financí.

Cena za termografické měření

Nabízí se otázka, na kolik Vás termografické měření přijde. Cena je odvislá hned od několika parametrů. Jedním z parametrů je objekt, který má být měřen, jeho velikost. Cena je také odvislá od dílčích činností, respektive výstupních zpráv, které obdržíte. A samozřejmě je třeba počítat i s určitou cenovou odlišností u jednotlivých firem, dle lokality působení, dle zkušeností, vybavení, které používají aj.

Cena za měření rodinného domu, bytu

Pokud bychom se podívali na konkrétní čísla, pak například u rodinného domu, Vás může termografické měření, včetně analýzy, protokolu o měření, zprávy, vyjít na cca 2 000 Kč. Jedná se však o cenu orientační. Cena za termografické měření bytu, opět včetně analýzy, protokolu o měření, zprávy, se pohybuje kolem cca 1000 Kč. A pokud byste si přizvali firmu mimo Vaše bydliště, sídlo, pak je třeba také počítat s cestovným. Mnohdy se však vyplatí připlatit si, než hledět na každou korunu. Ostatně, výsledky termografického měření a následné nápravné řešení, Vám nejenže navrátí investice do provedeného měření, ale budete moci každoročně ušetřit.

Nejvhodnější doba pro termografické měření

Termografické měření úniku tepla, respektive termografické měření ve stavebnictví, je nejlepší směřovat na období podzimní, až jarní. Povětšinou se pak jedná o měsíce listopad až březen, kdy je možné zaznamenat velké rozdíly mezi venkovní a vnitřní teplotou. Samozřejmě však záleží na konkrétních klimatických podmínkách. Není výjimkou, že v některých podzimních dnech, stejně tak, jako v jarních, panují vyloženě teplé dny. S vybranou firmou se však můžete flexibilně domluvit, kdyby náhodou došlo k výrazné změně venkovní teploty, která by mohla zkreslit naměřené výsledky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7202 (magazinostrava.cz#100)


Přidat komentář