Účetnictví, daně - Ostrava

Pokud podnikáte a nevíte si rady s účetnictvím či s daněmi, je nejvyšší čas oslovit specializovanou externí firmu, která se této činnosti dlouhodobě věnuje. Díky takové firmě můžete veškeré starosti s účetnictvím a vším, co s ním souvisí, pustit z hlavy.

Vést účetnictví je pro firmy a podnikatele nepostradatelná a nutná činnost, vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb. Účetnictví plní především dokumentační funkci, informační a v neposlední řadě také kontrolní. Z výše uvedeného vyplývá, že účetnictví dává podrobný obraz o hospodaření firmy nebo společnosti a o celkové efektivitě podnikání. Ve zmíněném zákoně č. 563/1991 Sb., je uvedeno, kdo má povinnost vést účetnictví. V současné době je klasické jednoduché účetnictví nahrazeno daňovou evidencí, proto je dnes účetnictví vlastně jen podvojné. Daňová evidence je také upravena zákonem a to zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Vzhledem k tomu, že vést účetnictví je mnohem náročnější než daňovou evidenci, proto je vhodné oslovit specialisty, který se touto činností zabývá. Pokud oslovíte kvalitní externí účetní firmu, budete mít jistotu, že vaše účetnictví je v naprostém pořádku, a vy navíc ušetříte spoustu času a starostí.

Účetnictví, daně - Ostrava

Účetnictví a daně - Ostrava

Hledáte podrobné informace z oblasti financí? Potřebujete se účetnictví nebo daňovou evidenci? Pak neváhejte a obraťte se na účetní firmu ČECH - ENGINEERING, a.s. na paní Veroniku Šomkovou, která své služby nabízí v Ostravě a okolí. Firma** ČECH - ENGINEERING, a.s.** poskytuje nejen komplexní služby v oblasti** účetnictví,daňové evidence** a mzdové agendy, ale i komplexní realizaci staveb či služby v rámci BOZP a PO. Paní Veronika Šomková je naprostým profesionálem ve svém oboru. Vychází z mnohaletých zkušeností a své znalosti a vědomosti neustále prohlubuje soustavným vzděláváním. Hledáte odborníka na účetní záležitosti? Potom můžete paní Veroniku Šomkovou navštívit na adrese: Nádražní 545/166, Ostrava-Přívoz, 70200, nebo se jich na cokoliv zeptat telefonicky: +420 736 614 322 nebo +420 733 739 321 či si informace vyžádat emailem na adrese:** somkova@cech-eng.cz**.

Více informací ohledně Účetnictví, daně - Ostrava naleznete na:http://www.cech-eng.cz/cz/nase-sluzby.html

** **Účetnictví, daně - Ostrava

Daňová evidence - Ostrava

Daňová evidence je v současné době náhradou za klasické jednoduché účetnictví. Daňová evidence je mnohem jednoduší než vést účetnictví a mohou ji vést osoby samostatně výdělečně činné, kdy jejich příjmy nejsou větší než 25 miliónů korun, nejsou členy sdružení, v kterém minimálně jeden člen musí účetnictví vést, nejsou zapsáni v obchodním rejstříku, apod. O tom, kdo může vést daňovou evidenci a kdo musí vést účetnictví, hovoří příslušné zákony. Daňová evidence pracuje se skutečnými příjmy a výdaji, přičemž je možné evidovat dokonce i hromadně za určité období. I když je daňová evidence jednodušší a také méně finančně náročná než vedení účetnictví, je lepší ji přenechat zkušenému specialistovi.

Zastoupení na úřadech - Ostrava

Firmy, které se zabývají účetnictvím a daňovou evidencí, nabízejí pro své klienty mnoho různých služeb, mezi které v některých případech patří i zastoupení na úřadech. Zastoupení na úřadech v daňových a jiných obdobných záležitostech je prováděno na základě plné moci klienta a je uskutečňováno na finančních úřadech, správě sociálního zabezpečení, při jednání se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi. Zastoupení na úřadech vám ušetří mnoho drahocenného času, který byste strávili na úřadech. Profesionál se navíc na úřadech a v příslušných zákonech dokonale orientuje, ví přesně kam jít, který formulář použít, apod.

Účetnictví, daně - Ostrava

Mzdové účetnictví - Ostrava

Mzdové účetnictví s sebou nese velké množství jednotlivých činností, které se řídí příslušnými zákony. Jelikož se jedná o poměrně náročnou činnost, je vhodné se i v tomto případě obrátit na zkušenou externí firmu, která se o veškerou mzdovou agendu postará. Součástí mzdové agendy je samozřejmě měsíční zpracování mezd, včetně příslušných zákonných odvodů, kompletní zpracování docházky, služební cesty, dovolenky a mnoho dalšího. Mzdová agenda řeší věci, jako jsou například srážky ze mzdy, daně z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, náhrady škody, důchodové pojištění apod. Pokud oslovíte kvalitní profesionální firmu, nemusíte se více starat o účetnictví, daňovou evidenci, mzdové účetnictví apod., a veškerý čas a energii můžete zaměřit pouze na vaše podnikání.

Audit - Ostrava

Posláním a smyslem auditu účetní závěrky je vyjádřit v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy názor nezávislé, kvalifikované osoby nazývající se auditor na věrohodnost účetní závěrky zveřejněné vedením účetní jednotky. Důvodů pro provedení auditu je v praxi celá řada, je vždy důležité znát účel auditu a komu je určen.

Auditor ověřuje a přezkoumává určité činnosti, informace a data, zda údaje v účetní závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční pozice a výsledků hospodaření a peněžních toků s cílem prověřit jejich platnost a spolehlivost. Výsledkem auditu je auditorská zpráva.

Audit může být externí nebo interní, podle druhu a povahy auditu. Z časového hlediska dělíme audit na roční, průběžný, z hlediska hloubky záběru a šíře dělíme audity na komplexní a selektivní. Interní audit  je prováděn organizačním prvkem zakomponovaným do organizační struktury organizace a externí audit je prováděn externím subjektem (auditorem, auditorskou firmou, státními orgány apod.). Dalšími audity je audit finanční nebo také audit účetních výkazů, audit informačního systému, strategický audit, energetický audit, bezpečnostní audit, ekologický audit, audit kvality, forenzní audit a další. Z mezinárodního hlediska je neznámější a nejformálnější** finanční audit**, který vychází ze zákonů příslušného státu nebo mezinárodních standardů. Tento audit provádí certifikovaný audit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7201 (magazinostrava.cz#99)


Přidat komentář