Hipoterapie Ostrava

Děti i dospělí, kteří mají problémy se zády, mají potíže s rovnováhou či koordinací, utrpěli úraz a mají následky či se s postižením už narodili, mohou efektivněji cvičit díky hipoterapii. Metoda rehabilitace s koněm již pomohla mnoha a může pomoci i Vám.

Ne každý z nás má to štěstí a své tělo může využívat opravdu naplno. Jsou mezi námi tací, kteří se nemohou volně pohybovat, jsou po těžkém úrazu či jim zůstaly dočasné nebo trvalé následky. Často pak tito jedinci hledají možnosti, jak by se svých zdravotních obtíží mohli zbavit nebo je alespoň zmírnit.

Rehabilitační kurzy jsou často dlouhodobě zaměřené a lidé, kteří mají v prognóze, že jejich obtíže budou přetrvávat, bývají po delší době nevrlí a zklamaní, protože toužebné výsledky nepřicházejí. Hledají proto takový způsob cvičení, který by je bavil a zároveň jim přinášel alespoň nějaké uspokojení.

Rehabilitace, u kterých se pracuje se zvířaty, mají až překvapivě kladné výsledky. Zvířata, jak známo, umí cítit s člověkem a při správném výcviku mu usnadňují život. Práce, stejně jako cvičení, se zvířaty blahodárně působí na lidský organismus a napomáhá k uzdravování těla.

Co je to hipoterapie?

Hipoterapie je speciální fyzioterapeutická metoda, jejíž léčebná metoda spočívá ve spolupráci s koňmi. Spadá do oboru hiporehabilitace, což je léčebná a pedagogická metoda, která se uplatňuje v sociální oblasti.

Pro koho je hipoterapie vhodná?

Terapie je určena lidem, kterým diagnostikovali Downův syndrom, roztroušenou sklerózu, silné astma, jako děti prodělali mozkovou obrnu či za sebou mají mozkovou příhodu. Hipoterapie se doporučeje taktéž lidem, kteří mají problémy se zády: vadné držení těla, skolióza, poruchy pohybového aparátu, koordinační problémy a potíže s udržením rovnováhy. Sportovně se zde tak vyžijí osoby, které mají specifické potřeby či jsou jinak zdravotně znevýhodněni.

Osoby, které podstoupí hipoterapii, nesmí mít otevřené rány, nesmí trpět alergií na koně (koňskou žíni) a neměli by mít strach z koní. Ti totiž obavy člověka vycítí a mohou se chovat neočekávaně.

Co obnáší?

Hipoterapie spočívá v tom, že během jízdy jezdec nemusí nic dělat a je zcela ovládán koněm. Tím se hipoterapie liší od klasického ježdění, kdy koně řídí jezdec. Při terapii se využívá přirozeného pohybu koně, který se pohybuje obvykle pouze v kroku. Terapie je účinná díky impulzům, které vznikají při chůzi koně.

Koně mají obdobný pohybový typ chůze jako člověk, tudíž náš centrální nervový systém dostává při chůzi podobné impulzy a reaguje na ně tak, jako by člověk chodil sám. Lze tak dosáhnout obrovského pokroku zejména u problémů s koordinací, rovnováhou a vývojem vzpřimování. Hipoterapie působí blahodárně i na uvolnění svalů, které mohou být po delší době v napětí a často bývají zkrácené.

Cvičení probíhá tak, že nejčastěji pracovník stájí koně vede a terapeutický pracovník chodí vedle něj a cvičí spolu s pacientem. U dětí jsou u koně přítomni i rodiče.

U hipoterapie se nepoužívají klasická koňská sedla, maximálně je na koni jen deka, madla či podložka, aby byl kontakt se zvířetem co nejpřímější. Cvičení se provádí pod dohledem odborných pracovníků a se speciálně vycvičeným koněm dvakrát až třikrát do týdne po dobu zhruba dvaceti minut. Individualita cvičení se liší podle typu onemocnění a možností pacienta. Aby byla terapie úspěšná a měla viditelně aspoň nějaké výsledky, doporučuje se nepřerušovat ji alespoň po dobu tří měsíců.

Pacienti mohou na koni sedět nebo i ležet, a to jak na břiše, tak na zádech. Při hipoterapii se terapeuti snaží naučit pacienta sžít se s koněm a vnímat jeho energii. Proto v rámci terapie pacienti koně hladí a dávají mu pamlsek jako odměnu. S tímto druhem terapie mají pacienti spojeny velmi příjemné zážitky a rádi se k ní vracejí. Doporučují ji také terapeuti a lékaři.

Hipoterapie Ostrava

Na terapeutická cvičení s koňmi máte možnost chodit už i v Ostravě. Stačí si projít internet a najít si lokalitu, která Vám bude vyhovovat a je v dobrém dosahu.  O možnostech této terapie se určitě poraďte se svým lékařem či terapeutem a individuální hodiny nasaďte zejména podle Vašich fyzických možností.

Navštívit můžete třeba Equicentrum v Ostravě Hrabové. Pokud to ale máte blíže jinam, zkuste Dětský ranč Hlučín na okraji Ostravy nebo hipoterapii na ranči v** Lugdeřovicích**. Můžete se přijít na ranč jen podívat a prohlédnout si tak zdejší prostředí. Můžete také požádat o ukázkové cvičení, abyste věděli, jak probíhá. Teprve potom se můžete domluvit na všech podmínkách i intenzitě cvičení.

Hipoterapii mohou podstoupit i velmi malé děti, pokud to doporučí lékař. Dle věku dítěte se využívají i cvičení poníci, kteří jsou pro malé děti vhodnější i kvůli nasedání a sesedání. S dětmi samozřejmě na rehabilitace musí docházet jejich rodiče nebo jiná dospělá osoba.

Česká hiporehabilitační společnost (ČHS)

Jde o dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení fungující od roku 1991. Smysl sdružení spočívá v šíření možností rehabilitací prostřednictvím koně. ČHS je sdružením lékařů, fyzioterapeutů, psychologů, logopedů, zdravotních sester a dalších. Zahrnuje také jezdecké instruktory a jednotlivce, kteří pracují s koňmi ve zdravotnictví.

Cílem činnosti ČHS je prosazování a udržování těchto odborných metod. Pravidelně proškolují své pracovníky a také se snaží zajistit dostatek odborné literatury, která by veřejnosti odborně i laicky přinesla spoustu užitečných informací. ČHS udržuje kontakty s konkrétními odbornými organizacemi, a to jak v České republice, tak v zahraničí.

Kromě toho je to právě ČHS, kdo vydává certifikáty, dokazující odbornost a způsobilost koně pro provádění hipoterapie. Organizace, která má platný certifikát, je považována za více věrohodnou a pacienti k ní mají větší důvěru.

Je hipoterapie bezpečná?

Jakákoli činnost, do které jsou zapojeny děti (a nejen děti), vyžaduje zvýšenou bezpečnost. A v případě hipoterapie, kdy se jedná o jedince nemocné či postižené, je bezpečnost obzvláště na místě. Tu samozřejmě nikdo nenechává bez povšimnutí, především ne vedoucí a majitelé klubů, kteří hipoterapii poskytují.

Základem všeho je dobře vycvičený kůň, který úspěšně prošel Specializační zkouškou pro koně a pony. Tato licence je povinná pro organizace, které žádají o statut „Střediska praktické výuky“, ale vhodná je i pro ostatní organizace. Specializační zkouška dokazuje, že vlastnosti a dovednosti zvířete zcela vyhovují potřebám hiporehabilitace a rovněž potvrzuje, že je vhodný pro využívání v hiporehabilitačním cvičení. Kůň musí být klidný a vyrovnaný, musí umět poslechnout a neměl by ho rozhodit ani dětský pláč nebo křik.

Kromě zvířete samotného je nutné mít k dispozici vhodné prostředí nejlépe zcela bez bariér. Míní se tím nasedací rampa, pomůcky a postroje pro koně, vybavení a pomůcky pro klienta, které umožňují změnu polohy.

Celá hipoterapie probíhá pod dozorem zkušených odborníků. Ti se v rámci své specializace mohou stát jednotlivými instruktory či vedoucím terapeutem. Kvůli bezpečnosti a úspěchu terapie jsou na ně kladeny vysoké nároky a nutnost jejich odbornosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7244 (magazinostrava.cz#207)


Přidat komentář