Karate Ostrava

Tradiční karate je bojové umění, při němž se bojuje holýma rukama beze zbraně. Význam slova karate lze doslova přeložit jako prázdná ruka. Chcete se naučit efektivní sebeobraně a zároveň posílit své tělo, ducha a sílu charakteru? Vyzkoušejte karate.

Ač bojovým uměním většinou přisuzujeme čínský původ, podle badatelů i dle legendy pochází** bojová umění** z Indie, dle některých zdrojů dokonce až ze starého Řecka. Z Indie do Číny přinesl bojové umění v 6. století našeho letopočtu indický princ a mnich Bódhidharma. Tehdy se samozřejmě ještě nejednalo o karate takové, jaké jej známe dnes. Bódhidharma se usadil v klášteře Shao-lin, kde začal bojovému umění učit mnichy. Ne však proto, aby se z nich stali bojovníci, ale proto, aby lépe poznali, jak funguje jejich tělo, začali si jej lépe uvědomovat a mohli se tak pustit i do náročných meditačních technik. To svědčí o tom, že bojová umění obecně nelze chápat jen jako povrchní techniku boje, ale jako duchovní cestu a rozvoj sebe sama.

Jak vzniklo karate

Z dnes světoznámého kláštera Shao-lin se bojové umění postupně dostalo i do jiných klášterů případně do jiných uzavřených skupin a také za hranice Číny. Tak se po staletí vyvíjela a vznikala různá bojová umění – mezi nejznámější patří čínské Kung Fu a japonské Karate. Bojová umění se vyvíjela víceméně skrytě v uzavřených školách, do nichž nebylo snadné se dostat. Příležitost dostávali jen ti nejlepší adepti, kteří prošli náročnými zkouškami a to nejen fyzickými, ale také zkouškou odvahy a věrnosti. Každá skupina totiž považovala znalost svého umění boje za velký poklad, o který nechtěla přijít, jelikož ji poskytoval výhodu nad protivníkem.

Obecně lze říci, že mezi veřejnost se začala bojová umění po staletí skrytého vývoje dostávat teprve na přelomu 19. a 20. století, kdy již utichaly rodové války a nehrozily útoky nájezdníků. V té době se karate v Japonsku začalo vyučovat dokonce i ve školách v hodinách tělocviku, avšak teprve ke konci 20. století se karate rozšířilo do celého světa.

Principy karate

Karate sloužilo jako účinná** sebeobrana** v dávných dobách, kdy časté útoky lupičů či nájezdníků byly drsnou realitou a nošení zbraní bylo vládnoucí dynastií po určitou dobu dokonce zakázáno. Karate však má svůj význam i dnes a to nejen pro případ sebeobrany, ale také jako duchovní cesta každodenního života.

Význam slova Karate je „prázdná ruka“, avšak pro zápis názvu Karate v japonštině jsou záměrně zvoleny znaky, které vyjadřují duchovní podstatu Karate – „státe se prázdným“, což lze nejlépe pochopit v kontextu zenové a buddhistické filozofie. Karate tak v sobě spojuje nejen trénink těla a sebeobrany, ale i trénink ducha a pěstování charakteru – mistři Karate zdůrazňují neagresivnost v Karate – boj je až poslední možností a přichází teprve jako reakce na útok z druhé strany. Karate tak znamená duchovní cestu, která nás ovlivní nejen při tréninku, ale i v každodenním životě.

Karate nebo Wing Chun Kung Fu?

Wing Chun, jeden z nejúčinnějších stylů kung fu. Je založen na principech o efektivním využití struktury lidského těla (nekopíruje pohyby zvířat, jak je tomu u jiných stylů). Není při něm důležitá fyzická síla a dá se naučit za relativně krátkou dobu. Wing Chun praktikoval legendární Bruce Lee, který byl žákem světoznámého Velmistra Yip Mana.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7246 (magazinostrava.cz#211)


Přidat komentář