Bezpečnost práce (BOZP) u OSVČ - Ostrava

Jste-li osobou samostatně výdělečnou, ať již se zaměstnanci nebo bez zaměstnanců, máte povinnost dodržovat povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a i pro vás platí zákonem stanovená pravidla.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zkráceně BOZP, platí pro každého, kdo se nějakým způsobem začleňuje do pracovního procesu. Tedy platí i pro OSVČ, a to i když nemají žádné zaměstnance. Ač termín OSVČ v zákonu není přesně definován, což někdo může brát jako to, že OSVČ nemusí zákon o BOZP dodržovat, tak je brána jako podnikatel, zaměstnavatel i zaměstnanec a proto se dělí do čtyř základních skupin. Přitom nejdůležitější je rozdělení na BOZP se zaměstnanci a BOZP bez zaměstnanců.

Povinnosti BOZP OSVČ bez zaměstnanců

Tyto osoby mají vše mnohem jednodušší. Za školení i dodržování podmínek BOZP odpovídají sami sobě. To však neznamená, že mohou BOZP podcenit. I zde je může potkat přísná kontrola. Také pro tyto OSVČ je vhodné klasické školení přímo v prostorách školící firmy.

Jaké povinnosti má OSVČ u BOZP?

Všechny povinnosti najdete v zákoně o BOZP a pak se je samozřejmě dozvíte na školeních. Výhodou školení BOZP odbornou firmou je, že se zde seznámíte se všemi novinkami, které zákon udává, a tudíž vás nezaskočí žádná kontrola. Navíc jsou na školeních probírána všechna specifika, která jednotlivé práce provázejí.

Co musí dodržovat OSVČ u BOZP?

Odbornou a zdravotní způsobilost je nutné prokázat již při žádosti o živnostenské oprávnění. Bezpečnost prostředí se zajišťuje podle pracovní činnosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id7250 (magazinostrava.cz#198)